Mobilvennlige sider på ya.no

Med forenklet og responsivt innhold, ny lånekalkulator og brukervennlige skjemaer kan yA Bank enkelt tilby kundene å starte søkeprosessen om kredittkort eller forbrukslån på mobil.

Utfordring

yA Bank ønsket å raskt etablere responsive nettsider for å sikre potensielle kunder som besøker ya.no med mobiltelefon en god brukeropplevelse og øke konvertering. De ønsket å komme raskt ut med første versjon, og de ville gjøre det mulig å søke om kredittkort og forbrukslån på mobil.

Løsning

De nye responsive nettsidene ble laget som en selvstendig webløsning CMS-plattformen Enonic. Prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid med yA Banks interne IT-avdeling, med bruk av en enkel form for Kanban-metodikk. Dette innebar raske og grove estimater, med fokus på forutsigbarhet og god flyt. Prosjektgruppen holdt daglige prioriteringsmøter og Jira ble benyttet for prosess- og versjonshåndtering. Patcher ble brukt som prosjektverktøy og det ble testet fortløpende i prosjektgjennomføringen. Itera ga opplæring i Git, Enonic og Kanban. Dokumentasjon ble utført ved bruk av Jira og Javadoc.

Resultat

Med forenklet og responsivt innhold, ny lånekalkulator og brukervennlige skjemaer kan yA Banks kunder enkelt starte søkeprosessen om kredittkort eller forbrukslån på mobil. Itera har forvaltningsansvar for løsningen og jobber kontinuerlig med forbedringer og optimalisering basert på brukeratferd, måling og testing

Itera - Make a difference