Applikasjonsforvaltning

Et godt forvaltningsregime gir deg høyere utnyttelse, bedre tilgjengelighet og lavere vedlikeholdskostnader.

For at den opprinnelige investeringen i en løsning skal gi mest mulig verdi er det viktig at løsningen får et langt liv. Lang levetid krever imidlertid kontinuerlig tilpasning fordi kravene i organisasjonen endrer seg, teknologitrender skifter, markedet forandres og nye forretningsmodeller innføres.

Mange virksomheter erfarer at arbeidet med vedlikehold, tilpasning og videreutvikling krever betydelige ressurser. Itera tilbyr et komplett sett med tjenester innen applikasjonsforvaltning. Med velprøvde ITIL-baserte metoder for hendelses-, endrings- og problemhåndtering, får du forvaltning av dine applikasjoner og infrastruktur spesielt tilpasset din organisasjon og av høy kvalitet.

Vi forvalter både løsninger utviklet av oss og løsninger som er utviklet av andre. Vi utfører korrektivt og preventivt vedlikehold, support og videreutvikling, noe som gir applikasjonen høyere oppetid og lengre levetid. Resultatet er at løsningen fungerer slik den skal over tid, og ikke minst at verdien av den opprinnelige investeringen øker.

Innovasjon og forbedring

Hos oss får du nødvendig sikkerhetspatching og fiksing av feil. Vi foreslår forbedringer og proaktivt vedlikehold slik at løsningen ikke bare holder opprinnelig kvalitet, men blir løpende forbedret og tilpasset til endringer.

Behov for slike endringer og tilpasninger kan dukke opp når for eksempel

  • nye og bedre teknologier eller metoder dukker opp
  • kravene i organisasjonen endrer seg
  • markedet forandres
  • nye forretningsmodeller innføres
  • nye muligheter eller flaskehalser er avdekket

Vi tar hele ansvaret!

Med vårt komplette sett av forvaltningstjenester kan du overlate hele ansvaret til oss. Vi tar en proaktiv rolle, og ser det som vår oppgave å

  • dokumentere og vedlikeholde relevant teknisk informasjon om løsningen
  • ivareta spesialkompetanse på løsningen – vi skal være den som kan deres løsning best!
  • sørge for vedlikeholdte og oppdaterte miljøer
  • oppbevare og fortløpende oppdatere kildekode til komplett løsning
  • ta initiativ til jevnlige forvaltningsmøter der vi rapporterer status og presenterer anbefalinger og forslag til forbedringer

Kontakt oss

Ta kontakt for å høre mer om hvordan dine applikasjoner kan forvaltes og videreutvikles med høy tilgjengelighet og kontinuerlig forbedring.

Javed Choudhry

Direktør vekst og utvikling


+47 916 55 555

Tommy Ryen

Direktør teknologi


Kontakt meg

Takk!

Vi kontakter deg snart

Beklager!

Noe gikk galt

Itera - Make a difference