Innhold, redaksjonelt og kampanjer

Vi leverer redaksjonelle produkter og tjenester, innhold og kampanjer - digitale såvel som analoge og fysiske. Vi bygger på 25 års erfaring, sterke kreative evner, solid strategisk forståelse og et ønske om å få deg til å skille deg ut fra mengden.

Innhold

Kommunikasjon er et sterkt virkemiddel for å nå et bestemt mål. Det kan være et mål om å styrke kunderelasjoner, gjøre en merkevare kjent, bygge kunnskap om et tema, få folk til å foretrekke og kjøpe akkurat din tjeneste eller produkt. For å lykkes må innholdet i det du kommuniserer være relevant og interessant.

Klarspråk skaper resultater

Relevant og interessant innhold er avgjørende, i samspill med godt design og enkel funksjonalitet. Itera har rådgivere, skribenter og tekstforfattere som tilbyr hjelp knyttet til innhold, brukervennlighet og søkemotoroptimalisering. Vi skriver alt fra reportasjer og artikler til portrettintervjuer og historiefortellinger – og vi har kompetanse på og lang erfaring med Klarspråk.

Les rådgiver og tekstforfatter Hildes 5 tips for et klarere språk.

Vi hjelper deg med innhold

Godt, relevant og interessant innhold kan gjenbrukes i ulike kanaler; på nettsiden, i brosjyrer, i brev, i sosiale medier og i redaksjonelle artikler. Imidlertid kan det å utarbeide innholdet være både komplekst og tidkrevende. Følgende spørsmål må besvares:

 • Hva skal du snakke om med dine relasjoner? Hvilke historier skal du fortelle? Husk at det må være relevant og interessant for målgruppen din.
 • Hvor kan du formidle innholdet? Det er smart å tenke samspill og gjenbruk av innhold på tvers av kanaler: Sosiale medier, nettside, brev, brosjyrer, artikler og andre kanaler.
 • Hvordan formidler vi det? Ved hjelp av grafisk design, foto, form, lyd, film og illustrasjoner kan vi forsterke innholdet.

Vi hjelper deg med svarene. Vi starter gjerne med en innholdsanalyse. Deretter går vi gjennom eksisterende kommunikasjonsstrategi. Om den ikke finnes, kan vi utarbeide en. Når dette er på plass gir vi gode råd om hvor innholdet kan formidles. Vi utformer også innholdet for deg slik at det fanges opp av både målgruppen din og søkemotorene.

Språk som merkevarebygger

Mange virksomheter har et bevisst forhold til sin merkevare og selskapsidentitet. Selskapets verdier brukes gjerne aktivt i strategi- og kommunikasjonsarbeid. Det visuelle tas vare på gjennom korrekt bruk av selskapets grafiske profil. Det mange imidlertid ikke er tilstrekkelig bevisste på er hvor sterkt språket er med på å bygge og forsterke merkevaren og identiteten. Vi utvikler språkprofiler spesielt tilpasset din virksomhet. En språkprofil hjelper deg med å kommunisere helhetlig, konsistent og gjenkjennelig.

Kommuniser bedre gjennom å luke bort

For mye informasjon eller informasjon som ikke tjener noe klart formål skygger for det som er viktig. For den som «eier» innholdet kan det være vanskelig å kutte innhold man selv opplever som viktig og relevant. Vi hjelper deg med å kommunisere bedre gjennom å fremheve det riktige innholdet og luke bort det overflødige.

Hjelp til å forvalte innholdet

Et innhold er sjelden produsert en gang for alle, men må forvaltes. Vi utvikler gode innholdsstrategier for kundene våre, og kan også ta oss av den operative forvaltningen. Da sørger vi for at man er tro mot de retningslinjene man har bestemt seg for, slik at innholdet er relevant, tydelig, følger lengderegler, tilfredsstiller retningslinjer mht. Klarspråk dersom det er relevant og påkrevd, er tilpasset målgruppen og ikke minst følger selskapets «tone of voice» eller språkprofil.

Årsrapporter

Årsrapporten har gått fra å være et passivt rapporteringsverktøy til å bli en aktiv omdømmebygger. Undersøkelser bekrefter at årsrapporten er en viktig kilde i forbindelse med investeringsbeslutninger. Vi er ledende på fagområdet årsrapportering, og utvikler både analoge og digitale versjoner for små og store virksomheter.

Magasiner

Gode historier og godt innhold presentert i et redaksjonelt format bygger stolthet, relasjoner, omdømme og sterke merkevarer. Vi har solid erfaring med å utvikle magasiner og andre digitale og analoge publikasjoner gjennom god design og engasjerende innhold.

Kampanjer

En kampanje har ulike mål; å gjøre et selskap kjent, bygge kunnskap, endre holdninger, rekruttere nye ansatte eller sørge for at akkurat ditt produkt velges. Kampanjene vi utvikler tas ut på digitale, analoge eller fysiske kommunikasjonsflater, avhengig av hva som spiller best sammen med budskap, kontekst og målgruppe.

Relaterte referanser

 • «Hjem til den ensomme krigen»
  Kampanjen «Hjem til den ensomme krigen» skal skape oppmerksomhet rundt Veterantelefonen – Oslo kommunes krise- og rådgivingstelefon for forsvarsveteraner og personell fra humanitære og sivile organisasjoner som har deltatt i internasjonale operasjoner og oppdrag. Les mer

 • Søkerrekord for Norconsult
  Norconsults rekrutteringskampanje under UKA i Trondheim i oktober 2015 ga dem ny rekord i antall søknader. Les mer

 • «Norgesgruppen gir deg en bedre hverdag»
  Årets magasin viser hvordan NorgesGruppen tar samfunnsrollen på alvor. Les mer

 • "If ghosts could talk" - diplom for beste internkampanje
  Ansatte i If CRM har solid kompetanse innen dialog og kunderelasjonsbygging. For å inspirere ytterligere innen digitale muligheter utarbeidet Itera et "augmented reality"-konsept. Løsningen ble hedret med diplom i Max Marketing Mix 2014 for beste internkampanje. Les mer

 • Årsrapport 2013 - dokumentert verdiskaping
  Forsvarsbygg er Norges største eiendomsforvalter. Virksomheten bidrar til at Forsvaret har gode arenaer for å øve, lære og bo. I tillegg realiserer Forsvarsbygg betydelige verdier som investeres i økt forsvarsevne. Les mer

 • Årsmagasin 2014-2015
  Temaet for årsmagasinet 2014/15 ble samfunnsansvar. "Dette er vårt bord" ble det samlende og dobbeltbunnede slagordet for magasinet. Les mer

 • Kunsten å nå kundene i et kommunikasjonsunivers hvor det har gått inflasjon i veivalser og menn i hjelm.
  Lemminkäinen er blant de mest betydelige aktørene i det norske asfaltmarkedet. Selskapet tilbyr tjenester knyttet til hovedproduktet asfalt, foruten veidrift, pukk, grus og anlegg. Les mer

 • Årsrapport 2014 – tidsriktig eierdialog
  Forsvarsbygg ønsket, med bakgrunn i nye krav til offentlig rapportering, å vektlegge god eierdialog gjennom å belyse og dokumentere prioriterte tema som styring og kontroll, måloppnåelse og verdiskaping for forsvarssektoren. Les mer

 • Årsmagasin 2013/2014 – «Å innovere er å involvere»
  Temaet for årsmagasinet ble innovasjon. Tine driver innovasjon i alle ledd i verdikjeden, og ikke bare knyttet til produktutviklingen. Det tenkes kontinuerlige innovasjon – fra jord til bord. Les mer

 • «Performance through the cycle»
  PGS (Petroleum Geo-Services) er et norsk teknologiselskap med global aktivitet. Aktivitetene er knyttet til innsamling og analyse av seismiske data for reservoarkartlegging og simulering av oljefelt, til havs og lands. Les mer

 • Norges største finanskonsern
  DNBs årsrapporter er tuftet på ønsket om å fremstå som ett konsern med revitaliserte kundeverdier og fornyet oppmerksomhet rundt selskapets kultur. Les mer

 • Bærekraft og samfunnsansvar på alle plattformer
  EWOS er en ledende og betrodd leverandør av fór og ernæring for den internasjonale habruksnæringen. Les mer

 • I tenkeboksen med Norconsult
  Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgivningsselskap rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt. Les mer

 • Dybde på en tilgjengelig måte
  Innholdet i Utdanningsforbundets kundemagasin engasjerte, men et mer tidsriktig design var ønskelig. Les mer

 • Styrket markedsposisjon for PGS
  PGS er et av Norges ledende internasjonale teknologiselskap med global aktivitet. Virksomhetene er knyttet til innsamling og analyse av seismiske data for reservoarkartlegging og simulering av oljefelt til havs og lands! Les mer

 • Samfunnsansvar og sunnhet - tydelig kommunisert
  NorgesGruppen er landets største handelshus. Konsernet har en markedsandel på 39,3 prosent innen dagligvarehandelen. Les mer

 • Felles kultur, felles mål, felles fremtid
  Med magasinet Drive er MøllerGruppen i stand til å formidle sin strategi til sine ansatte. Les mer

 • Prisvinnende årsrapport for Cermaq
  Cermaq er en internasjonal fiskeoppdrettskonsern med hovedkontor i Oslo. Bærekraftig havbruk er verdigrunnlaget for alle Cermaqs virksomheter. Selskapet er notert på Oslo Børs. Les mer

 • Rekrutteringssuksess med Centrica
  Centrica Energy er et av de hurtigst voksende olje-/gass-selskap på norsk sokkel. Basert på stadig nye gass-funn hadde de behov for 22 nye ingeniører og geologer. Les mer

Jorunn Aarskog

Planner og seniorrådgiver


+47 982 57 519

Irène Sætre

Kreativ leder


+47 976 05 353

Christopher Hjort

Prosjektrådgiver


+47 976 05 129

Hilde Gunn Bringsli

Tekstforfatter og redaktør, Itera Gazette


+47 408 54 269

Stein Arne Nistad

Direktør for rådgivning og strategi


+47 957 09 111

Kontakt meg

Takk!

Vi kontakter deg snart

Beklager!

Noe gikk galt

Itera - Make a difference