Prosjektledelse

Prosjektlederne våre har sterkt fokus på realisering av forretningsgevinster og de fungerer som proaktive rådgivere, sparringspartnere, coacher og forandringsagenter hos våre oppdragsgivere. Vår fremste målsetning er å sikre vellykket prosjektgjennomføring for å levere gode resultater til våre kunder.

Itera benytter PRINCE2/Prosjektveiviseren som gjennomføringsmodell. Metoden er en internasjonalt anerkjent metode og benyttes både i privat og offentlig sektor. I Itera prioriterer vi kvalitet og styrer derfor våre prosjekter nøye. Vi er også smidige og forsøker å gjøre det enkelt og tilpasser og skalerer prosjektene mht. dokumentasjon, up-front planlegging og rapportering til omgivelsene og kunden. Vi tar ikke snarveier, og følger stegene og aktivitetene i gjennomføringsmodellen slik at vi er sikre på at vi leverer i tide og med høy kvalitet.

Våre prosjektledere har også ledet en rekke utviklingsprosjekter i tråd med Lean Startup-prinsippene. Dette er en tilnærming til utvikling som legger til rette for å realisere en idé eller dekke et forretningsbehov i markedet raskt.

I flere prosjekter har vi klart å redusere «time to market» med over 70 prosent, sammenliknet med mer tradisjonelle utviklingsmetodikker. Dette gjør vi ved å jobbe fokusert med å skape en minimumstjeneste ('Minimum Viable Product'), for så å måle, teste og lære før man bygger videre. Et vellykket Lean Startup-prosjekt krever fokus, forankring, fremdrift uten barrierer, og ikke minst en felles forståelse av at det man skaper er en minimumstjeneste som skal videreutvikles

Mari Blikom

Direktør, prosjekt- og testledelse


+47 952 20 742

Itera - Make a difference