Tjenestedesign

Gode tjenester skaper gode opplevelser, og gode opplevelser gir fornøyde kunder.

Vi arbeider alltid med mennesker, vi ser helheten og kompleksiteten, og fokuserer der vi mener det er viktigst å skape effekt for både våre kunder og kundens kunde.

Brukeropplevelsen står i fokus i alle løsningene Itera leverer. Vi lytter, observerer og analyserer for å skape synteser som kan testes, og gjentar prosessen.

Våre eksperter innen tjenestedesign, forretningsutvikling, interaksjonsdesign, og visuell kommunikasjon bygger gode brukeropplevelser gjennom brukersentrert tilnærming. Arbeidet baseres på interaksjonsprinsipper, gjeldende designteori, gjeldende krav til universell utforming samt analyse av målgrupper og brukerbehov.

Tjenestedesignmetodikken vår består av fem tyngdepunkter
• Innsikt
• Idéutvikling
• Idéfokusering
• Prototyping
• Testing

Hvert intervju og hver workshop, observasjon, analyse og prototype vi har gjennomført de siste årene har bidratt til å bygge et sterk fagområde innen tjenestedesign, med effektive metoder og prosess-standarder. Vi benytter en smidig tilnærming i gjennomføringen for å sørge for kort vei fra idé til ferdig testet prototype. Dette gjør virksomheten din i stand til å levere bedre tjenester til markedet – raskere.

 

Relaterte referanser

 • «Basen» – «forsvarssektorens Airbnb»
  Fra 25 manuelle steg til 1 klikk takket være Airbnb som inpirasjon og tjenestedesign som metodikk. Les mer

 • Bedre kundeopplevelse på agendaen
  Nets P, I & E (Payment, Information & eSecurity) ønsket å kunne jobbe systematisk med å forbedre kundeopplevelsen for sine kunder i det norske og danske markedet. Kartlegging av kundereisen ga verdifull innsikt. Les mer

 • Økt selvbetjening og økt brukertilfredshet
  Oslo kommune er i gang med en historisk satsing på digitalisering av publikumstjenester og modernisering av egne IKT-løsninger. Målet er økt selvbetjening, økt brukertilfredshet, styrket omdømme og mer effektiv saksbehandling. Les mer

 • Verdens beste kundetorg - forprosjekt
  Itera har fokus på positiv brukeropplevelse. Forprosjektet gjennomføres med vår tjenestedesignmetodikk for å forstå og avdekke brukerens oppfatning, behov, synspunkter og ønsker. Les mer

Berit Klundseter

Team Manager Experience


916 05 084

Kontakt meg

Takk!

Vi kontakter deg snart

Beklager!

Noe gikk galt

Itera - Make a difference