Visuell identitet og digital design

En visuell identitet har som oppgave å oversette strategiske føringer til visuell kommunikasjon. En visuell identitet formidler hvem virksomheten er og hva den står for. Den forsterker også ønsket etterlatt inntrykk.

Ett av de viktigste suksesskriteriene for å lykkes med utvikling av visuelle identiteter er å involvere nøkkelpersoner i den aktuelle bedriften - ansatte som representerer ulike deler av organisasjonen. På den måten forstår og ser vi hva som er riktig retning og innhold og sikrer bedriften en god forankring av den nye identiteten. De involverte vil også fungere som ambassadører for identiteten i tiden etter lansering.

Målsettingen med en ny visuell identitet er å:

 • Formidle hva virksomheten står for og hvem de er
 • Skille ut organisasjonen visuelt fra andre aktører (konkurrenter) i markedet
 • Samle bedrifter/virksomheter rundt en felles visuell fremtoning
 • Skape stolthet og gjenkjennelse blant de ansatte
 • Være et funksjonelt internt arbeidsverktøy når ulike kommunikasjonsflater skal designes
 • Gi retningslinjer og inspirerer til riktig bruk

Iteras arbeid med å utvikle visuelle identiteter består av tre leveranser;
(1) utvikling av designelementer,
(2) utarbeidelse av prinsippskisser og maler og
(3) utarbeidelse av dokumentasjon i designhåndbok.

Designelementene skal reflektere hvem (den nye) organisasjonen er og vil være fremover. Skissene/malene viser hvordan elementene tas i bruk på ulike kommunikasjonsflater, mens designhåndboken oppsummerer prosjektet ved å vise designelementene og skissene sammen med gode forklaringer, strategiske beslutninger og tanker bak den (nye) visuelle profilen.

Universell utforming

Itera har en rekke statlige og offentlige kunder, og har derfor særskilt fokus på universell tilgjengelighet/universell utforming. I alle våre leveranser er vi opptatt av å oppfylle de prinsipper og retningslinjer som er definert i WCAG 2.0 – nivå AA.

Arbeidsprosess

Itera benytter en strukturert arbeidsmetodikk for utvikling av visuelle profiler:

Fase 1 - innsikt og strategiske føringer
Hensikten med første fase er å få en felles forståelse av dagens visuelle landskap, samt skape enighet om hvilken retning den nye profilen skal ta. Retningen baserer seg på den strategi, visjon og de verdier som er etablert for (den nye) organisasjonen. Vi starter denne fasen med innsikt og felles workshop med kunden.

Leveranse: Identitetsplattform, som er et oppsummerende dokument, som danner grunnlag for det videre arbeidet.

Fase 2 - utvikling av konsept og designelementer
Hensikten med denne fasen er å utforme gode anvendelige designelementer som ansatte i den aktuelle bedriften og samarbeidspartnere kan bruke på ulike kommunikasjonsflater og i utformingen av framtidig kommunikasjon. Designelementene består av: navnetrekk, logo, typografi, farger, illustrasjoner, symboler, fotostil og eventuelt språkstil.

Leveranse: Skisse på alle grunnleggende designelementer (navnetrekk, logo, typografi, farger, illustrasjoner, symboler, fotostil)

Fase 3 - bruk av designelementer på ulike flater
Hensikten med denne fasen er å sikre at de grunnleggende designelementene fungerer godt i samspill, på alle kommunikasjonsflater og i alle kanaler. Vi tester på konkret design og justerer. Elementene blir forankret fortløpende og utgjør til slutt en «verktøykasse» for fremtidig bruk.

Leveranse: ferdige grunnleggende designelementer, og prinsippskisser på diverse kommunikasjonsflater.

Fase 4 - implementering og originaler
Hensikten med denne fasen er å utarbeide anvendelige originaler til bruk i ulike kommunikasjonsflater. Designelementene blir deretter implementert på interne og eksterne kommunikasjonsflater (definert basert på behov): merkantilt materiell, presentasjoner, fakta- og informasjonsark, konvolutter og visittkort, stillings- og andre annonser, skjemaer, publikasjoner og brosjyrer, skilt, nettbanner, internett- og ekstranettsider, konferansemapper og rollup. Til slutt dokumenteres den visuelle identiteten i en profilhåndbok, slik at den (nye) identiteten forvaltes på en god måte fremover.

Leveranse: Grunnleggende designelementer ferdigstilles i alle relevante filformater. De dokumenteres sammen med prinsippskissene og eventuelle maler i en profilhåndbok. Den leveres som en enkel pdf, eller som en mer omfattende digital profilhåndbok.

Relaterte referanser

 • Samlende, tydelig og brukervennlig
  Norconsults visuelle identitet trengte å oppgraderes for å fortsatt understøtte merkevarens autoritet og verdier. Les mer

 • Rett profil og rett pensjon
  De mange grafiske designoppdragene vi har løst for SPK har hatt som sin fremste rolle å dokumentere og tydeliggjøre SPKs samfunnsrolle og -oppdrag. Les mer

 • Tett på det som skjer. Hver dag.
  For å profilere det nye konsernet, Amedia, ble det besluttet at de visuelle profilene til A-pressen og Edda Media skulle omforenes i en ny. Les mer

 • Q-Free: Skaper flyt
  Q-free trengte hjelp med å utforme en strategi, visuell profil, og kampanjeelementer som filmer, annonser og arrangementer. Les mer

Irène Sætre

Kreativ leder


+47 976 05 353

Jorunn Aarskog

Planner og seniorrådgiver


+47 982 57 519

Kontakt meg

Takk!

Vi kontakter deg snart

Beklager!

Noe gikk galt

Itera - Make a difference