Forsvarssektorens Airbnb

Bestilling av overnatting hos Forsvarsbygg sank fra 25 manuelle steg til ett klikk. Tjenesten Basen ble til med Airbnb som inspirasjon og tjenestedesign som metodikk.

I tenkeboksen

Norconsult Kampanje /

Opptre LiVE

Norconsult Design / bøker

Frodige fortellinger

Landbruks- og matdepartementet Design / bøker

I sus og grus

Lemminkäinen Kampanje /