Stor kommunikasjonstrafikk

I arbeidet med å befeste Q-Frees posisjon som «a worldwide market leader for electronic tolling technology« fikk selskapet bistand både på strategisk og operativt nivå.