Generalforsamlingen har i samsvar med Itera ASAs vedtekter etablert en valgkomité. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen for valg av styrerepresentanter på bakgrunn av instruks fastsatt av generalforsamlingen. Komiteen består av Erik Sandersen, Geir Moe og Olav Werner Pedersen.

I henhold til selskapets praksis for eierstyring og selskapsledelse publiserer valgkomitéen invitasjon til å foreslå kandidater til styret på selskapets websider. Komiteen er i tillegg i kontakt med de største aksjonærene med invitasjon til å gi forslag.

Forslag til kandidater som kan nomineres til Itera ASAs styre kan sendes til valgkomitéens leder Erik Sandersen på e-post valgkomiteen@itera.no innen 15. april 2016.

Foruten navn, nasjonalitet og bosted bør forslaget inkludere en kort CV.