Smidig er en årlig konferanse som tar for seg temaer rundt smidig utvikling. Konferansen er for og av fagmiljøet selv, og Itera bidro selvsagt også i år med ekspertise.

Nå kan du se lyntalene på Vimeo, og vi anbefaler deg å ta en titt.:

Mari Blikom, vår team- og prosjektleder, holdt fremlegget «Sommer og Lean Startup», om innovasjonsprosjektet Itera leverte i løpet av 8 hektiske uker i sommer. Her får du høre om målrettet utvikling og raske avgjørelser, hva som ble gjort, hva vi leverte og suksesskriteriene.

Kristoffer Rolf Deinoff går under tittelen Lead Technologist. Han utfordret lytterne med foredraget «Gjetter du eller vet du?», om bruk av antakelser og ren gjetting når vi lager IT-systemer, og hva gjør vi når dette ikke holder. Kan analyse av brukerdata gi oss et bedre beslutningsgrunnlag?

Niina Koskela, landsspiller i sjakk og også en anerkjent Business Advisor og prosjektleder, deler erfaringene om «Åtte individer - fem nasjonaliteter - vokst til et selvorganiserte team» Hun forteller om et teams vekst fra en gruppe enkeltmennesker til et Scrum-team, om tverrfaglighet, samspill med andre team, verktøyer og støtte fra organisasjonen. 

Line Svingen er vår salgsdirektør, men også en dedikert bidragsyter inn i våre viktigste kundeprosjekter. På Smidig snakket hun om «Hva skal til for at organisasjoner skal lykkes i å ta i bruk Lean Startup?» I Lines lyntale får du konkrete tips basert på erfaring til hva som skal til for å lykkes. Hele filosofien med Lean Startup er å eksperimentere og å lære - så det er lite å tape og mye å vinne med å forsøke!

God fornøyelse!