Innlegget er skrevet av Alex Sherman, Lead Consultant i Itera.

Kurset var på i alt fem dager med tre dagers foredrag og to dagers hackathon, hvor hver dag hadde ett hovedtema. Som deltaker fra en relativ liten nasjon er det inspirerende å få oppleve noen av de store profilene fra Microsoft som også stiller opp på dette kurset; Scott Guthrie, Anders Hejlsberg, Steven Guggenheimer og Amir Netz for bare å nevne noen.

Sikkerhet og identitetsløsninger

Sikkerhet er minst like viktig på skybaserte løsninger som interne løsninger, som også krever flere brukernavn og passord,  som igjen innebærer at SSO må være på plass. Skybaserte løsninger må fungere sømløst med on-premise løsningene som allerede finnes. Gjennom eksempler ble det vist hvordan dette løses på en enkel, sikker og skalerbar måte. Vi fikk innsyn i hvordan Microsoft benytter maskinlæring for å øke sikkerheten. Selv om man har hostet applikasjonen sin i skyen med uendelig kapasitet, er det fortsatt viktig at koden man skriver er bra, og vi fikk i den forbindelse konkrete eksempler på hva man absolutt ikke skal gjøre.

Det ble også vist eksempler på svakheter i sikkerheten om man ikke hadde oppgradert til nyeste versjon. Svakheter i machine.key og Sharepoint var eksempler på dette. Det skal også nevnes at dagens infrastruktur har såpass stor sikkerhet og hackerne nå har redusert kraftig på å angripe infrastrukturer, men går mer etter brukerne, for å komme inn i sikre løsninger. Det ble også presentert verktøy man selv kunne bruke for å se om man hadde sikret eget infrastruktur i Azure.

Cloud

En ting som er sikkert, er at fremtidens løsninger driftes i skyen. Å bygge applikasjoner som er stabile, sikre og feiltolerente byr på andre utfordringer når de driftes i skyen. Flere av foredragene ga eksempler på konsekvensfylte arkitekturvalg. Gjennomgående tema var at «lift&shift» metodikk bare passer for velig få applikasjoner, om man virkelig skal få utbytte av mulighetene som finns i Azure. Vi fikk med oss mange gode verktøy som kan benyttes i design av fremtidens løsninger.

Det ble fokusert på løsninger, samt høy oppetid og samtidig god automatisk skalering. Eksempler ble også vist, der en oppgave trenger mye datakraft og andre microservicer blir automatisk blir flyttet til containere med mindre last.

Big data

En av de store mulighetene med cloud-løsninger, som Azure, er at det har blitt enklere for alle å behandle ufattelige mengder med data, streaming av sanntidsdata, machine learning, kognitive tjenester og sanntidsrapporterings-løsninger som visualiserer data. Det gir også umiddelbar innsikt, og det på et nivå som var utenkelig for få år siden. Vi fikk demonstret hvordan en tjeneste i Azure gir muligheter for sanntidsspørringer på et flere exabyte-stort datasett, samt en demo av en av eSmart sine løsninger som virkelig setter Norge på landkartet når det gjeler om å være innovativ og benytte seneste teknologi: https://www.youtube.com/watch?v=nbMt5hHvpncHackathon

De siste to dagene gikk med til Hackathon, som var lange men morsomme dager. Vi var på forhånd delt inn i team på 5-7 personer. Hvert team skulle bygge en løsning. Eneste krav var «cloud» og siden dette var et Microsoft arrangement ble det det presisert «Microsoft sin cloud». Etter to dager presenterte hvert team sin løsning på 3 minutter. Følgende bemerkninger oppsummerte de fleste prosjektene veldig bra; «Bruk og mye misbruk av cloud løsninger», «Vi bestemte hvilke teknologier vi ønsket at jobbe med og fant deretter et problem som vi ønsket å løse».

Veien videre

Kurset i Redmond er starten på et videre forløp med i alt 6 master classes av en dags varighet.