Högre vinst med rätt IT-lösningar

PRA Group Europe AS behövde en mer flexibel lösning för att få tillgång till datainformation.

Utmaning

PRA Group Europe AS behövde en mer flexibel lösning för att få tillgång till datainformation.

Lösning

Itera och PRA Group Europes (tidl Aktiv Kapital) relation grundades redan 2007 och har stegvis expanderat under åren. Idag förvaltar Itera hela PRA Groups systemdrift, med övergripande ansvar för företagets IT-funktioner på alla befattningar världen över. I tjänsten ingår hantering av infrastruktur (IaaS), datalager, applikationsförvaltning, thin client/ Citrix-plattform, Disaster Recovery-lösning, support- och kommunikationslösningar. En viktig del av lösningen är ett datalager. Detta byggdes av Itera 2008 och används för riskprognoser och värdeanalyser av portföljer, där datalagret är affärskritiskt för kunden. Under 2010 ville PRA Group att lösningen från Itera skulle omfatta användning av alla typer av tjänster till samtliga av sina verksamheter oavsett geografiskt läge. Denna process avslutades i 2013.

Resultat

PRA Groups samarbete med Itera har lett till betydande besparingar, samtidigt som processen för konsolidering och centralisering av datatjänster också ökat effektiviteten i deras IT-verksamhet. En viktig framgångsfaktor har varit underlättandet av tjänster som tar hänsyn till de stora geografiska avstånden mellan kundens kontor.

Itera - Make a difference