Topp 5 mest innovative

Itera CSR.jpg

Innovasjon og innovasjonsprosesser har vært et sentralt tema i Itera i mange år. Vi er opptatt av hvordan vi kan sette sammen kjente komponenter på nye måter - enten vi snakker om kompetanse, funksjoner, teknologier, løsninger eller tjenester.

Difi benytter følgende definisjon som ledetråd for sitt arbeid med innovasjon:

"Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende, og løsningen er ikke kjent på forhånd". (Kilde: Difi)

Dette er en definisjon vi synes er god. Spesielt kjenner vi oss igjen i det at løsningen ikke er kjent på forhånd.

Vi utforsker, eksperimenterer, tester. Hva kan vi gjøre annerledes for å skape resultater som betyr noe? Vi involverer ekspertene - nemlig kunden og kundens kunde.  Brukeren er selvsagt alltid i sentrum. En spesialtilpasset innovasjonsmetodikk gjør at idéer raskt kan testes ut, uten omfattende spesifikasjoner. 

I tverrfaglige team og med en nysgjerrig og åpen tilnærming har vi skapt resultater for kundene våre vi er stolte av: raskere saksbehandling, mer effektiv arbeidshverdag, bedre kundekommunikasjon, styrket omdømme.

Itera er blant Norges fem mest innovative selskap - uansett bransje!

Itera har av Innovasjonsmagasinet blitt kåret til å være blant Norges fem mest innovative selskap - uansett bransje! Det er vi svært stolte av, da innovasjon er blant våre kjerneverdier. Vi er opptatt av innovasjon internt i organisasjonen, og ikke minst innovasjon for kunden!

I juryens begrunnelse heter det: «Et av børsens få gjenværende norske kom­munikasjons- og teknologiselskap som på imponerende vis lykkes med sin innovasjons­satsning. Gjennom smart og innovativ bruk av både norske og internasjonale ressurser opti­maliserer de verdibidraget og høster fordelene åpen kundedrevet innovasjon kan skape. Kla­trer 10 plasser og lukter på pallplassering, noe ikke minst 60% verdistigning bidrar til. Beviser at lederforankret innovasjon også er god bu­tikk og smart investeringsstrategi».