Iteras hybride leveransemodell

Customer communication.jpg

Itera har nesten 10 års erfaring med å gjennomføre prosjekter basert på en hybrid leveransemodell. Prosjektene gjennomføres av team sammensatt av lokale konsulenter i det markedet kunden befinner seg i -  Norge, Danmark eller Sverige – og nearshore-baserte konsulenter fra Slovakia og Ukraina.

Leveransemodellen egner seg for en rekke oppdragsmodeller – fra forsterkning av kundens team med enkeltkonsulenter, til fastprisprosjekter og «Service Level Agreements». Vår hybride leveransemodell er sømløst integrert i vår nordiske organisasjon.

Vi har kartlagt hele organisasjonen vår i en ressurspyramide, og setter sammen det riktige teamet for hver kunde og oppdrag. Ressurspyramiden sikrer at vi setter sammen team med den rette miksen av erfaring og kompetanse, og den bidrar også til effektiv allokering, deployment og høy kvalitet.

Alle Iteras kontorer, uansett lokasjon, er basert på samme organisasjonsstruktur, og alle ansatte benytter felles agil metodikk og forretningsrammeverk for å håndtere kunder, data, prosesser og ansatte.

Hvorfor velge Iteras hybride leveransemodell?

Kapasitet. Med Iteras hybride leveransemodell får du tilgang til svært høyt utdannede IT-konsulenter i Bratislava i Slovakia og Kiev i Ukraina. Begge leveransesentre er kun 2-3 timers reise fra de nordiske hovedstedene. Tidssonen er den samme, noe som betyr at konsulentene er tilgjengelige i normal arbeidstid.

God styring og struktur. Itera benytter en styringsmodell som sikrer effektivt samarbeid i team på tvers av landegrenser bade på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå.

Kultur. Øst-europeisk forretningskultur er svært lik den skandinaviske. Alle konsulenter blir grundig evaluert før ansettelse for å sikre at de både passer inn i og er med på å forsterke det vi kaller ONE Itera-kulturen.

Stabilitet og forutsigbarhet. Vi fokuserer mye på å sikre stabile team, og har lav turnover. Vi har god struktur og rutiner for knowledge management og on- og offboarding av teammedlemmer for å sikre at utvidelser og rotasjoner i teamet ikke påvirker prosjektets fremdrift.

Sikkerhet. Fordi bank- og forsikringssektoren utgjør en stor andel av Iteras kundeportefølje, var konsernet den første nordiske aktøren som implementerte Binding Corporate Rules (BCR). Dette betyr at Iteras rutiner for overføring av persondata over landegrenser er i tråd med EUs regelverk. For kundene våre gjør dette hverdagen enklere ved at de ikke trenger å søke datamyndighetene om slik tillatelse, men i stedet kan vise til Iteras godkjenning. Og sist, men ikke minst – vi engasjerer oss i internasjonale instanser i de landene vi er representert, som handelskamre, European Business Associations (EBAs) og andre.