Det handler om ALM!

Når en ny nettside, nettløsning eller en app blir publisert, er ikke jobben ferdig levert – løsningen skal også leve videre, den skal videreutvikles og den skal bli tatt vare på. Vi kaller det Application Lifecycle Management (ALM). 

Forventningen når en digital løsning går live, er at den skal være oppe å stå døgnet rundt, livet ut. Vi jobber derfor sømløst og hybrid på tvers av avdelinger og land, og gjennom alle livsfasene til en løsning, fra ide til workshop med kunden, via brukertesting, design, innhold, programmering, testing og lanseringskampanjer.

Dette er en løkke der stadig nye endringer produksjonsettes og applikasjonen lever og utvikler seg gjennom hele sin levetid. Det er dette som er ALM. Kontinuerlige forbedringer av applikasjonen over tid.

Les mer om applikasjonsforvaltning fra Itera her!

Å jobbe etter DevOps-prinsipper

ALM-teamet består av service managere og tech-leads fra Norge, samt prosjektkoordinator, testere og utviklere i Ukraina. Vi er tett knyttet til avdelingen Managed Services som tilbyr ekspertise og tjenester til kunder som ønsker å overføre løsningen til skyen, og vi bruker DevOps-prinsipper for å sette opp løsningene i Azure eller Amazon, samt får på plass prosesser og verktøy som skal til for å drive effektivt.

DevOps innebærer at vi organiserer arbeidet og prosessene knyttet til systemutvikling på en smidig måte, og dette kommer kunden til gode i form av iterativ utvikling og rask deployment av endringer.

Les mer om hvordan vi jobber med DevOps i Itera her!

Slik jobber vi for en best mulig arbeidsprosess 

For best mulig styring og en god arbeidsprosess, har vi interne morgenmøter hvor vi går gjennom oppgaver, og vi har statusmøter med kundene hvor vi gjennomgår saker og prioriterer det som er viktigst for dem. Alle oppgaver logges i prosjektstyringsverktøyet VSTS eller Jira.  Via disse styringsverktøyene melder kunder inn problemer, spørsmål og oppgaver de vil ha løst, de kommuniserer direkte med utvikler eller det tar det via prosjektleder, alt ettersom hva de ønsker og hva vi har blitt enige om. Vi forvalter løsningene på best mulig måte og innenfor de rammene vi har avtalt.

 

"Helsesjekk og forsikring"

En ALM-avtale med Itera inneholder en fast, månedlig eller kvartalsvis pott med timer som brukes til support og oppgaveløsning. I tillegg inneholder de også en fast sum som er reservert for «helsesjekk» av løsningen. Disse timene bruker teamet til månedlig gjennomgang og kvalitetssjekk, og kommer på bakgrunn av dette med forslag til forbedringer og endringer som vi tar med inn i de faste statusmøtene med kunden.

En ALM-avtale er som en forsikring. Du vil gjerne ha hjelp når uhellet er ute, og du vil gjerne ha hjelp når du vil endre på noe, ta bort eller legge til noe. Du vil også ha tryggheten i at det alltid er noen som passer på løsningen din.

Det kan vi hjelpe deg med.

Les mer om skytjenestene til Itera her!