Automatisering av manuelle driftsprosesser, hvorfor bør det gjøres?

Når vi i dag skal opprette en ny bruker, server, endre ytelse eller lignende, kan prosessen være tidkrevende og lite effektiv. Derfor ønsker vi automatisering av repetitive oppgaver velkommen. Her forteller jeg litt om hvorfor.

Automatisering er kort fortalt å få maskiner og/eller programvare til å gjøre manuelle, repetitive oppgaver automatisk. Automatisering passer med andre ord for alle bedrifter eller personer som ønsker å spare tiden de bruker på repetitive driftsoppgaver. Som for eksempel opprettelse av en ny server.

 

Raymond Dammen.jpg

Innlegget er skrevet av Raymond Dammen, Sales Engineer i Itera. 

 

Automatisering fører til økt kvalitet og mange andre fordeler

Automatisering fører til økt effektivisering fordi alle prosesser som skal til for å få igjennom for eksempel en ny bruker, tjeneste, server eller det å endre ytelse kan settes i gang i riktig rekkefølge. Når dette skjer uten menneskelig innblanding utover å trykke "start", elimineres også risiko for menneskelige feil. I tillegg skjer alle endringer umiddelbart, uten at man må vente på konsulenter eller på kommunikasjon mellom fagavdelinger. Informasjon om hvilken kunde og bruker som har bestilt tjenester registreres i systemene, og faktura oppdateres direkte.

Automatisering fører altså til høyere kvalitet og økt kontroll. Her er årsakene:

  • Det blir slutt på menneskelige feil og slurv
  • Fakturering skjer av seg selv gjennom automasjon mot fakturasystem
  • Endringer logges direkte i tilknyttede systemer
  • Orgnanisasjonens ansatte tildeles riktige applikasjoner og tilganger - med én gang, hver gang
  • Når en tjeneste skal fjernes sørger automasjonen for at alt fjernes i riktig rekkefølge, inkludert overvåkning og fakturering
  • Hendelser (incidents) løses raskere fordi bedriftens servicedesk har full oversikt når kunder henvender seg fordi: 1) aktive saker knyttet til bruker eller bedrift, 2) tjenestestatus på alle kundens tjeneste, 3) kunnskapsbase med artikler som kan bistå i å rette kjente feil

 

Andre fordeler ved å automatisere driften og repetitive oppgaver kan være:

  • Utviklere eller software-leverandører får tilgang til tjenester på minutter, sammenlignet med timer, dager eller i verste fall uker, som noen opplever i dag
  • Økt kostnadskontroll fordi man kan:1) Se forventet forbruk, 2) Se utnyttelsesgrad av tildelte ressurser og få anbefalinger der det kan spares penger, 3) Skalere tildelt ytelse etter faktisk behov f.eks. ved Black Friday, eksamen eller januarsalg.
  • Muligheter for å skape workflows direkte inn mot for eksempel HR-systemer, slik at tiden man bruker i ansettelsesprosessen kan kortes ned til minutter i administrativt arbeid. Tenk på tiden man kan spare når man for eksempel skal fjerne alle tilganger når en ansatt slutter!

 

Les om applikasjonsforvaltning i Itera her. 

 

Automatisering + selvbetjening = sant

Ved automatisering av lengre IT-prosesser ser vi også muligheter for selvbetjening, noe som igjen også bidrar til økt effektivitet på arbeidsplassen. Dette kan for eksempel innebære å gi brukere mulighet til selv å kunne resette passord, eller å gi utviklere mulighet til selv å kunne spinne opp ressurser i skyplattformer som Azure, AWS og Google, eller eget datasenter.

En annen drømmesituasjon ved selvbetjening, er at man kan få muligheten til å gå fra et kundemøte med en ferdig utrullet tjeneste - uten å måtte ha med seg tunge tekniske ressurser. I tillegg kan vi i salgsfunksjonen som er i mange kundemøter få muligheten til å vise "live" hvordan brukeropplevelsen vil være for sluttbrukere og IT-ansvarlige. Dette er jo vinn-vinn for alle parter!

Med selvbetjening sparer både kunder og vi som leverandør masse tid på henvendelser fra sluttbrukere som har glemt passord etter ferier, og kundene slipper bindingstid og store, tunge avtaler.

Så - hva venter du på?