Lean startup i Itera

Mari Blikom 2.png

Itera gjennomførte sitt første utviklingsprosjekt med lean startup-metoden sommeren 2014, da vi sammen med Santander Consumer Bank utviklet «online sales tool» – en løsning for salg av nybil med finansiering på nett. 

Er det i det hele tatt mulig å utvikle en salgsløsning for nybil med finansiering på nett som kan lanseres iløpet av en sommer? Dette var spørsmålet vi ønsket svar på da vi startet vårt første sommerprosjekt hvor vi brukte lean startup-metoden.

Og vi klarte det.

I løpet av åtte uker utviklet vi en første versjon, også kalt MVP (Minimum Viable Product), klar for lansering. 

Hva er «lean startup»?

Lean startup er en såkalt smidig utviklingsmetode som kan bidra til kort time-to-market, med brukernes behov i fokus. Metoden består av tre prinsipper: bygge – måle – lære.

Som i andre smidige utviklingsprosjekter jobber vi i korte utviklingsperioder, kalt sprinter. I løpet av en sprint utvikler vi en prototype eller funksjonalitet som kan brukertestes av reelle brukere, og resultatene fra testene er med på å forme videre utvikling. Slik bygger vi noe, måler hvor godt det fungerer og lærer av det, og dermed sikrer at vi utvikler den beste løsningen som brukerne faktisk trenger.

I Itera bruker vi "bygge-måle-lære"-prinsippene også innenfor andre aktiviteter som designsprint og lean service design. 

Jannicke Fosheim, prosjektleder, forteller om sommerprosjekt 2017 med Gjensidige. 

Lean startup er den beste metoden for raske resultater

Vår erfaring er at lean startup er den beste metoden når vi skal lansere noe raskt som er tilpasset behovene til kundens kunder – altså sluttbrukeren. Vi prosjektledere liker veldig godt å jobbe i henhold til denne metoden fordi det er morsomt, ting går fort, og vi jobber tverrfaglig og tett både med kunden og sluttbrukeren.

Det som er viktig er å ha en god forståelse for metodikken og hvordan den skiller seg fra annen smidig metodikk. Man trenger tydelig definerte roller, rom til å kunne ta raske avgjørelser, og i tillegg må man være åpen og ydmyk for tilbakemelding fra brukerne – det er ikke alltid like enkelt å akseptere at vi i prosjektteamet ikke alltid har rett.

 

Lean startup i større prosjekter

I tillegg til å kjøre rene lean startup-prosjekter bruker vi i Itera også elementer fra lean startup, der vi ser at det passer i større utviklingsprosjekter - med stor suksess. Eksempler på elementer er brukertesting i utviklingsperioden og hyppige lanseringer.

I slike tilfeller deler vi inn en større leveranse i mindre deler og lanseringer; den første lanseringen inneholder vanligvis den grunnleggende funksjonaliteten, de neste lanseringene består av ny funksjonalitet eller løsninger for å dekke behov som har kommet frem under brukertestene.

Vi jobbet på denne måten da vi skulle utvikle Santander Consumer Bank sin portal for indirekte salg. Prosjektet hadde kort tidslinje, og ved bruk av Lean Startup-metodikk utviklet Itera en brukertilpasset løsning med den viktigste funksjonaliteten til en gruppe med pilotbrukere. Ny funksjonalitet ble deretter rullet ut i to versjoner, og brukerne var hyppig involvert i test og tilbakemelding i prosessen. Slik sikret man at løsningen ble tilpasset brukernes behov og samtidig kunne komme i operativ drift på svært kort tid. 

Løsningen ble rullet ut til 6000 brukere og gikk videre inn i et lean forvaltningsoppsett hvor teamet er i tett kontakt med brukerne og legger til ny funksjonalitet ettersom behovet melder seg.