Kunstig intelligens – fra et forretningsperspektiv

Nær sagt alle bransjer påvirkes av raske teknologiske fremskritt. I følge Google vil 40% av dagens bedrifter være borte om 10 år. Et skremmende tall, men også et tall som viser hvilke muligheter for vekst som finnes for de som evner å omstille seg.

Denne omstillingen vil likevel bli fundamentalt annerledes enn tidligere. Endringene vil skje i et helt annet tempo fordi de både er tekniske, skjer på likt og ikke minst er eksponensielle. Ser vi på kunstig intelligens, har det skjedd mer det siste året enn på de 20 foregående årene tilsammen i følge teknologisjef og medgründer i Hubspot, Darmesh Shah. Google har tatt dette innover seg, og har nå omdefinert selskapet fra å være et «mobile company» til å være et «Machine Learning and AI company». 

 

Tom Kr. Foosnæs

Innlegget er skrevet av Tom. Kr. Foosnæs, seniorrådgiver i Itera. 

Eksempler på bruk av kunstig intelligens 

Spotify benytter maskinlæring for å gi oss anbefalinger til hva vi skal høre på. Google Pixel Buds er hodetelefoner som oversetter på direkten og gjør deg i stand til å forstå mennesker som snakker et annet språk, samtidig som de kan forstå deg. I Seattle åpnet nylig den første Amazon GO for publikum. Her trenger man bare å scanne mobilen sin i inngangspartiet, plukke de varene man ønsker, og gå ut igjen. Du har betalt uten å passere noen former for kassapunkter. Forbes har spådd at denne teknologien vil bli en «gamechanger» for retail-industrien. Her hjemme benytter Gjensidige Forsikring billedgjenkjenning og kunstig intelligens til å taksere bilskader automatisk. Slik får kundene reparert bilene sine raskere, mens selskapet sparer penger.  

 

Videre kan man ved hjelp av kunstig intelligens predikere influensaepedemier, forventninger om antall besøkende på restauranter eller pågangen til et gitt kundesenter. Itera har nær kontakt med et team i Silicon Valley som med et imponerende presisjonsnivå predikerer både utviklingen av oljepriser, ulike lands bruttonasjonalprodukt og sannsynligheten for at streiker skal oppstå flere måneder før de faktisk inntreffer.  Vi får stadig smartere hjem, smartere byer og etterhvert et utall ting som er koblet opp mot internett (IoT). Helsetilstanden vår vil i økende grad overvåkes fortløpende slik at vi kan få proaktiv medisinsk behandling og slik unngå en rekke sykdommer.  

 

Mulighetene er altså allerede formidable – både til å skape bedre kundeopplevelser, økt konkurransekraft og til å entre helt nye markeder. 

 

Behovet for et kompetent styre og den rette miksen av ansatte 

Så, hva bør virksomhetsledere gjøre? Først av alt er det viktig å huske at det fortsatt handler mest og mennesker og god ledelse. Sørg for å ha et kompetent styre. Altfor mange undervurderer behovet for solid markedskompetanse, teknologiforståelse og erfaring med forretningsutvikling i et styre. Sett kunstig intelligens på dagsorden. Nå. Tenk lengre fremover enn neste kvartalsrapport. Mye lengre. En slik gammeldags tankegang er basert på lineær utvikling, som står i veien for nødvendige endringer og den eksponesielle veksten. Derfor blir en toppleders bonuser basert på fjorårets tall også en bremsekloss for innovasjon og videreutvikling. Videre må man sørge for å tiltrekke seg de riktige menneskene til organisasjonen og sikre mangfold, noe som er avgjørende for å skape innovasjon. Fokus på innovasjon, digitalisering og bruk av kunstig intelligens må gjennomsyre hele selskapet. Det betyr likevel ikke at selskapet selv må utvikle kunstig intelligens.   

 

Sett dere selv i førersetet 

Fremover vil det ikke lengre være tilstrekkelig å restrukturere måten vi hittil har jobbet på. Vi må tenke helt nytt, og vi bør ha ambisjoner om å tenke større. Hva skal være din bedrifts månelanding om få år? Hvem skal dere hjelpe, og med hva? Hvilke nye måter skal dere løse utfordringer på?  

 

Teknologien gjør det nå mulig å innta helt andre markeder enn man operer på i dag. Svært mange bransjer vil oppleve nye konkurrenter med disruptive modeller. Hvordan kan dere selv tenke disruptivt i egen bransje? Eller enda bedre, finn drømmescenariet for hvordan fremtiden ser ut innenfor et gitt område utenfor egen bransje for deretter å jobbe dere baklengs. Da blir kunstig intelligens bare en teknologi som kan bidra til å gjøre drømmescenariet mulig. Uansett ambisjonsnivå handler den første fasen om å utforske. Tenke helt fritt – og at alt er mulig. Finn ut hvilken informasjon, eller data, som er tilgjengelig, og på hvilke måter dere kan innhente mer data. Husk at mye data er bra når det kommer til kunstig intelligens. Til sist må dere vurdere ROI opp mot vanskelighetsgraden og innsatsfaktorene for deres ulike alternativer.  

 

Facebook, Google og Apple utkjemper i dag alle kamper på arenaer bankene hittil har vært alene om. Og eksemplene er mange. Det samme er mulighetene, også for deg og den bedriften du jobber i. Du trenger ikke jobbe i en stor bedrift. Verden er nå full av eksempler på hvordan små, nyetablerte selskaper, såkalte startups, er i ferd med å snu opp ned på etablerte bransjestrukturer ved hjelp av gode ideer, entusiasme og en solid dose pågangsmot.