Matematikk + test = sant

Som student er det ikke så lett å vite hva man kommer til å jobbe med etter studiene, men test var midt i blinken for meg.  

Jeg har en bakgrunn som sivilingeniør med master i teoretisk matematikk, og jobber i dag som testkoordinator i Itera. Mitt ansvar er å sikre at kvaliteten er god nok på IT-løsningene som teamet skal levere. Jobben innebærer dermed å planlegge hva som må testes, når det skal testes og hvordan det skal testes, og innimellom så tester jeg også selv. Jeg jobber også med å programmere automatiserte tester som kontinuerlig tester det utviklerne programmerer.   

 

Svend Peder Oseth.jpg

Svend-Peder Oseth, Testkoordinator i Itera.

  

Detektiven i meg ville jobbe med test  

Grunnen til at jeg endte opp med å jobbe med test er todelt. En naturlig karrierevei for mange matematikere er å jobbe ved universiteter eller andre institusjoner som forsker. Dette er selvsagt en givende og viktig jobb, men ikke akkurat hva jeg hadde lyst til å gjøre.

I forskning kan det ta flere år før man får et resultat av arbeidet man gjør, og ofte er resultatet at man har motbevist sin opprinnelige hypotese og dermed må begynne forfra igjen. For eksempel jobbet jeg med forskning på GPS i en av sommerjobbene mine. Oppgaven gikk ut på å detektere når en GPS har mistet signalet sitt, og i løpet av sommeren hadde jeg laget syv forskjellige metoder som ikke løste oppgaven godt nok.Andre typiske yrker for en matematiker kan være å jobbe med analyse og/eller statistikk. Noen velger også å bli lærere- Man har rett og slett mange muligheter med en matematisk bakgrunn.

 
Jeg søkte på jobben som testkoordinator i Itera fordi jeg ønsket å gå en litt annen vei, nemlig innenfor IT-konsulentbransjen. Jeg angrer ikke, for som konsulent får jeg utføre min rolle i et tverrfaglig team, og levere noe nytt som gir verdi til kunden hver uke! Jeg takket ja til å jobbe med test fordi jeg syntes det var veldig morsomt å løse caseoppgaven jeg fikk under intervjuprosessen. Det å analysere et system for å oppdage alle måter sluttbrukeren vil kunne bruke systemet på, for deretter å effektivt teste alle mulige utfall og scenarier, er litt som å jobbe som en detektiv.

Les mer om testledelse i Itera her!

 

Hva gjør matematikere flinke til test? 

Det er flere aspekter ved en matematisk bakgrunn som er nyttige når det kommer til test og kvalitetssikring. Å studere og skrive matematiske beviser handler om presisjon og logikk. Ingen detaljer må overses, man må gå helt til bunns i problemet og se på rotårsakene. Det samme  må man når man tester IT-løsninger.   

Matematikere jobber med teoretiske konsepter og abstraksjon, noe som gjør at man har et godt utgangspunkt for å sette seg inn i avansert forretningslogikk. Ikke blirman  skremt heller -   man er jo vant til å jobbe med fæle ligninger! Et eksempel fra min masteroppgave er wavelet-transformasjonen av et signal f. Denne formelen kan for eksempel brukes til å analysere hvilke frekvenser som er tilstede i et lydsignal

ligning.png

Den største utfordringen som matematiker i IT-bransjen 

Da jeg startet ble jeg umiddelbart plassert på et prosjekt hos et stort forsikringsselskap, til tross for at jeg var helt fersk innen testfaget og ikke hadde erfaring fra forsikringsbransjen. Å få komme på prosjekt med en gang sikret en bratt læringskurve, noe som er både gøy og nervepirrende.

Forsikring er vanskelig for mange, men som tester må man forstå all forretningslogikken som skjuler seg bak kulissene. Dette førte naturlig nok til at jeg hadde mange spørsmål til teamet mitt, og jeg syntes at det var ekstra utfordrende at jeg alltid måtte avbryte for å stille spørsmål. Det jeg fant ut var at så lenge man spør på en hyggelig måte så går det helt fint å stille spørsmål. Når man stiller spørsmål viser man også at man er engasjert og interessert. I Itera er det også mange flinke folk som synes det er gøy å lære bort og dele kunnskap. Men andre ord, det finnes ingen dumme spørsmål!   

Jeg stortrives, og føler jeg kan gjøre en forskjell gjennom min rolle som tester. Jeg får stadig vekk nye utfordringer som det er gøy å løse, og vil derfor anbefale dette som karrierevei for flere matematikere!

 

 

Hva vi gjør
Deg hos Itera