Den teknologiske revolusjonen trenger revolusjonære IT-arkitekter

For ikke mange år siden ville man designe og bygge komplette, statiske arkitekturer som grunnmur for alle IT-løsninger i en virksomhet. Arkitekturen var noe felles og forutsigbart som ville gi besparelser, effektivitet og andre «stordrifts-fordeler». Slik er det ikke lenger. 

Raske endringer og skyhøye forventninger 

I dag må vi forholde oss til andre utfordringer. Teknologievolusjonen går ekstremt raskt. Små og store teknologi-revolusjoner kommer på løpende bånd. Forventningene til brukere er skyhøye og vi deler data og tjenester på tvers av mange plattformer. 

Dagens utfordringer gjør at arkitekturen ikke bare kan bestå av en statisk og solid grunnmur. Den skal også sikre at man trygt og raskt kan bevege seg i takt med utviklingen. Man må enkelt kunne utnytte nye muligheter, effektivt bytte ut egne tjenester og bli en del av det komplekse økosystemet av tjenester og informasjon fra offentlige og private aktører.  

  

Brukernes behov står i sentrum 

Forretningsutvikling og IT-utvikling henger tettere sammen enn noen gang, og «IT-arkitekten» forventes å kunne bidra like mye mot forretning som mot teknologi. Dette krever en praktisk tilnærming hvor kundenes eller brukernes behov står i sentrum, ikke teknologien. Vi trenger arkitekter som baserer arbeidet på forretningsmodeller og brukerperspektiver, og som brenner for å knytte alle tråder sammen i løsninger som overgår brukerens forventninger.   

Arbeidshverdagen blir morsommere, og løsningene blir bedre når spesialistene fra flere felt jobber tett sammen. I Itera leverer vi våre beste løsninger når vi får kombinere forretningsforståelse med kundeinnsikt og høy teknologikompetanse. 

  

Tverrfaglighet 

Vi er så heldige å ha spesialister innen forretningsutvikling, kommunikasjon, tjenestedesign og brukeropplevelse under samme tak som våre tekniske arkitekter og utviklere. Vi har hatt mulighet til å jobbe tverrfaglig over mange år, og ser at behovet for samarbeid stadig blir viktigere, spesielt når brukere møter teknologi direkte som i chat-bots eller i løsninger basert på kunstig intelligens. 

Det er lett å bli blendet av alle nye teknologiske muligheter. Med nye arkitekturprinsipper og et enormt utbud av skytjenester og konsepter kan vi realisere det meste, og ofte uten store investeringer. MEN: teknologiske muligheter gir ingen effekt i seg selv. Vi må fokusere på hva vi skal oppnå, og hvordan vi skal levere det brukerne har behov for. Dette får vi kun til med brede og tverrfaglige team hvor alle er med fra start. Da finner man de eksepsjonelle og innovative løsningene. 

  

For å bidra til dette har vi satt opp noen retningslinjer for arkitektene våre:  

  • Vi driver kunde- og brukersentrisk utvikling  

  • Vi leverer kun det som er viktig – ikke lange arkitekturprosesser 

  • Vi leverer konkrete resultater som kan forstås og brukes av andre 

  • Vi designer arkitektur i tverrfaglige samarbeid 

   

Så kort oppsummert: Den teknologiske revolusjonen trenger revolusjonære IT-arkitekter som tør å utfordre teknologistatus i organisasjonerArkitektene  også bidra til smidighet og samarbeid mellom mange når konsepter realiseres og nye forretningsmodeller etableres  og ALLTID ha brukerne i fokus.