Klar til en digital fremtid hos Eika

Person holding bank card. Photo.

Eika Alliancen har nu en klar vision om, hvordan de kan bruge digitalisering som et strategisk værktøj, til at nå deres forretningsmæssige mål.

Udfordring

Digitalisering ændrer branchen, og påvirker salg og betjening på nye måder. Bankindustrien står over for mange nye udfordringer og muligheder på grund af digitaliseringen. For at definere en klar retning ønskede Eika Alliansen at udvikle en tydelig digital strategi. Den skal understøtte og bidrage til realiseringen af Eika Alliansens vision, position og kerneforretning samt og bidrage til øget salg af ydelser og højere kundetilfredshed med de digitale kundeflader.

Eika Alliansen ejes af næsten 80 lokale banker. Koncernbestyrelsen er det besluttende organ, men bred opbakning i prioriterede tiltag er afgørende for en hurtig udvikling og realisering af gevinster for bankerne. Dét at udvikle en digital strategi måtte derfor udarbejdes med en høj grad af involvering. Hertil kommer, at "tid" var en udfordring: Det var en forudsætning, at der skulle fremlægges en strategi til koncernbestyrelsen blot seks uger efter aftaleindgåelse.

Løsning

Itera etablerede et specialistteam på fem personer som, i tæt samarbejde med et coreteam fra Eika Alliansen, gennemførte en effektiv og komprimeret proces. Alle interviews og workshops i analysefasen blev foretaget af minimum to personer, og alle inputs blev kontinuerligt samlet og bearbejdet i en central "hub". Strategien baserer sig på kundeindsigt og analyserapporter fra Eika, digitale trends og forventet udvikling mod 2020 samt detaljerede analyser af det norske bankmarked fra Cicero Consulting - et Itera datterselskab.

For at indsamle alle relevante input og at udarbejde en tydelig og forankret strategi etablerede vi en arbejdsgruppe med 20 repræsentanter fra alle dele af Eika Alliansen. Gruppen mødtes til fire workshops. I tillæg havde vi en referencegruppe med bankrepræsentanter bestående af yderligere fem personer for at sikre indspil og regional forankring. Styregruppen bestod af tre medlemmer fra koncernledelsen og to bankchefer. Efter seks uger blev der fremlagt omfattende rapport for koncernledelsen og bestyrelsen samt arbejds- og referencegruppen.

Resultat

På trods af korte tidsfrister blev projektet gennemført i henhold til tidsplan og i høj kvalitet. Eika Alliansen har nu en klar vision om, hvordan de kan bruge digitalisering som strategisk værktøj til at nå deres forretningsmål. De har fået en tydelig digital strategi som angiver retning, prioriteringer og aktionspunkter på kort og lang sigt. Eika Alliansen vil forstærke positionen "ved din side" og lokalbankens rolle ved at realisere kundenære og smarte digitale løsninger. En række tiltag er startet, og man er på vej til at realisere potentialet. For at tydeligøre de digitale prioriteringer har de i tillæg foretaget justeringer i organisering og implementeret en ny styremodel til den digitale udvikling. Projektet har også fungeret som en kick-starter internt i form af opbygning af digital kompetence og motivation. Et stort antal personer på tværs af Eika ønsker nu at arbejde som katalysatorer for, at koncernen kan blive en digital leder.