Monner er klar til yderligere positionering på markedet

Monner har ambitioner om at blive en national vækstmotor for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at vokse. For at klare dette har Itera hjulpet med en undersøgelse af et marked, der er præget af hård konkurrence.

Crowdfunding

Behov for yderligere vurderinger af et krævende marked

En udfordring for Monner var at afsløre strategisk korrekte segmenter i et marked, der er præget af hård konkurrence. Dette blev yderligere forværret af manglen på data og information om segmentering på SMV-markedet.

Ledelsen så derfor et behov for ekstern hjælp til at foretage yderligere vurderinger vedrørende segmentering og positionering og kontaktede dermed Itera og deres datterselskab Cicero Consulting.

 

Kom frem til fokusområder for vigtig positionering

Sammen etablerede og kvalificerede vi hypoteser om attraktive SMV-segmenter i tæt samarbejde med Monners ledelse. Den aktuelle situation, udfordringer og konkurrentanalyser blev kortlagt gennem arbejdsmøder, egne analyser og domænekompetence.

Ved at vurdere SMV-markedet langs økonomiske og ikke-økonomiske parametre kom projektet frem til et nedslagsfelt, der svarer til virksomhedens værdiproposition. Der blev udarbejdet produktstrategier for hver branche i nedslagsfeltet med en tilhørende tidshorisont for piloter og test. Der blev også identificeret tre fokusområder, der kræver yderligere arbejde for at kunne indtage positionen som iværksætterbank.

 

En strategi for fremtiden

Monner har nu et kvalificeret billede af attraktive segmenter på det norske SMV-marked og en klar retningslinje for hvilke segmenter virksomheden skal fokusere på med tilhørende produktstrategier.

Der blev fremsat en anbefaling om at intensivere arbejdet omkring et antal fokusområder, der er afgørende for at opnå den ønskede fremtidige position.

Monners ledelse har oplyst, at de vil følge projektets anbefaling og bruge de vigtigste fund i det videre positioneringsarbejde.

"For at få succes med at skabe nye tjenester og vokse i et konkurrencedygtigt marked, skal virksomheder være virkelig kundedrevet og have dyb indsigt i markedets behov. Samarbejdet med Itera og Cicero har været en vigtig succesfaktor for Monner med at analysere SMB-markedet og dele dette på undermarkedet, hvor vi har en konkurrencefordel”, siger Marius Dybdahl, Chief Commercial Officer hos Monner.