Strategisprint for Direktoratet for e-helse

Person writing on chalkboard. Photo.

MÜl 3 RGB.pngMÜl 9 RGB.png

"Direktoratet for e-helse" skal sikre national koordinering og styring af e-sundhedsområdet samt etablere og forvalte standarder, der forenkler og forbedrer sundheds- og plejesektoren. Målet for alle medarbejdere er at fremme gode e-sundhedsløsninger. Med deres vision "et enklere sundheds-Norge" blev Itera bedt om at facilitere en uges strategisprint for at udvikle rammen for den langsigtede produktstrategi for helsenorge.no.

Sundhedsvæsenet står over for store omvæltninger, hvor (velfærds) teknologi skal være en vigtig del af fremtidige løsninger. Den nuværende situation er kendetegnet ved mange manuelle processer som er gamle og tunge systemer, der ikke taler sammen. Det er også en udfordring at blive enige om et fælles sprog og målbillede, både hvad angår retning og ressourceforbrug.

Gennem omfattende anvendelse af kreative metoder foretog Itera en proces på fem arbejdsdage, hvor vi systematisk gennemgik den aktuelle situation, tegnede og forankrede et målbillede for 2021 og udviklede en overordnet plan for implementering. Individuelle opgaver blev brugt til at sikre bredde af input, mens gruppesamtaler og øvelser forankrede og forfinede resultaterne. Metoder til kortlægning af områder for aftale og uenighed blev introduceret med det resultat, at gruppen kunne fokusere energi og diskussion omkring de områder, vi var enige om, var de vigtigste. Produktudviklingschecklister blev udviklet og konklusioner blev skrevet ned og formuleret. Baseret på ugens input og konklusioner udviklede Itera derved en anbefalet implementeringsstrategi med følgende grundlæggende punkter:

  • Forankre målbilledet internt og eksternt
  • Bygge kultur for mere ligetil udvikling
  • Balancere "tunge" og "lette" opgaver parallelt
  • Lægge op til aktiv interaktion med det eksterne
  • Sikre langsigtet finansiering.

En intensiv, krævende og sjov uge blev opsummeret af en af ​​deltagerne som sagde "vi kom længere på fem dage end på de sidste to år - imponerende metodisk gennemført". Vi i Itera mener, at hvis alle, der arbejder med e-sundhed, er lige så kompetente og engagerede som vores projektdeltagere fra direktoratet, vil vores sundhedsudfordringer kunne løses på en god måde. For her vil mange mennesker gøre en forskel.

Og selvfølgelig - vores salgsledere er altid tilgængelige for at fortælle dig mere om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed. Tag kontakt her.