Robotter inden for finansiering - en analyse af effekter

Robot-hand using calculator. Illustration.

En norsk finansgruppe fik Itera til at kortlægge effekten af ​​at robotisere en del af gruppens processer. Det blev besluttet at implementere et bevis på konceptet, med begrænsede investeringsbehov. Baseret på dette skulle Itera fremsætte sine anbefalinger om, hvilke processer der havde størst potentiale for robotisering, og hvilke forretningsfordele der kunne forventes på kort og lang sigt.

Itera startede med at udarbejde hypoteser om, hvilke processer der skulle automatisere volumen af ​​processen, og hvilken effekt automatiseringen ville have for slutkunden med hensyn til effektivitet og brugeroplevelsen. De mest relevante processer var sobenchmarkedet og detaljerne i procesdiagrammerne. Den tekniske løsning blev evalueret, og udvalgt teknologi (UiPath) blev brugt, da den har en licensmodel, der kræver begrænsede investeringer.

 

Rapporten præsenterede en grov liste over alle processer, der opfyldte kriterierne for automatisering og skitserede, hvilke gevinster der kunne forventes. Rapporten viste blandt andet, at automatisering kunne frigive 1 fuldtidsækvivalent af mere værdskabende arbejde på kort sigt.