Digital rapporterings løsning "i skyen" effektiviserer markant

Tractor on field. Photo.

"Kontrolordningen for styret underboring og gennempresning" ønskede at digitalisere deres rapporteringssystem for at lette deres dataoverlevering og dermed effektivisere arbejdsgangene. Itera har leveret en løsning, der både er tidsbesparende og som sikrer en hurtig, brugervenlig og sikker registrering af alle borerapporter.

Udfordring

"Kontrolordningen for styret underboring og gennempresning" havde ønsket om at standardisere, højne kvaliteten samt forbedre dokumentationen af de styrede underboringer, der bliver foretaget i Danmark.

Derfor blev man enige om at digitalisere det forældede rapporteringssystem, der udelukkende bestod af manuelt nedskrevet dokumentation. Ifølge kontrolordningen var overleveringerne typisk mangelfulde og tidskrævende, og entreprenørerne havde længe klaget over den besværlige indrapporteringsproces.

Kontrolordningen ønskede at digitalisere indrapporteringen og dermed lette dataoverleveringen – både for at sikre kvalitet samt at effektivisere de arbejdsgange, der er i borefirmaerne.

Løsning

Iteras team leverede en cloud baseret løsning bestående af to overordnede elementer: en fælles database til lagring af nødvendige informationer samt et lettilgængeligt web-interface.

Web-interfacet præsenterer formularer og synkroniserer data med databasen. I tilfælde af svigtende netværksdækning kan entreprenørerne arbejde offline og synkronisere med databasen, når der er adgang til internettet igen. Itera har fokuseret på at levere en brugervenlig løsning til entreprenørerne, så der ikke skulle bruges ressourcer på oplæring. Endvidere har der været fokus på at give brugerne mulighed for at tilknytte boreskitser og billeder til overleveringerne. Borejournalerne kan selvfølgelig udtrækkes og gemmes som PDF eller printes. 

Resultat

Gennem et tæt samarbejde med udvalgte repræsentanter fra entreprenørerne har Itera leveret en totalløsning med projektledelse, UX-design samt udvikling og implementering.

Digitaliseringen har mindsket tiden af administrativt arbejde samt sørget for, at ingen rapporter forsvinder, er beskidte eller ulæselige. Alle rapporter kan hurtigt registreres og gemmes i systemet og løsningens obligatoriske felter sørger for, at alt udfyldes på stedet og dermed kommer der ikke længere mangelfulde borerapporter ind.

"Valget faldt på Itera, som til fulde har forstået vores - til tider mærkelige - verden og har leveret en god, solid, praktisk og brugervenlig digital borerapport."

- Christian Rønne, projektleder, Styrbar Underboring