Vækststrategi for forsikringsselskab

Building bricks with arrows pointing upwards. Photo.

Efter adskillige års stagnation havde kunden, som er et norsk forsikringsselskab, et uopløst potentiale for vækst på erhvervsmarkedet (inklusiv landbrug). En ny vækststrategi var nødvendig, men områderne, hvor denne vækst kunne komme fra, var der flere af. Kunden havde derfor brug for at definere vækstmulighederne og undersøge andre centrale spørgsmål for at skabe en solid strategi, der ikke kun kan svare på vækst, men også på hvordan man får den.

 

Et identificeret potentiale på 1,7 milliarder kroner

I tæt samarbejde med kundens ledelse og virksomhedsmarkedsansvarlige udtænkte Itera en ny vækststrategi. Der blev foretaget analyser af kundens aktuelle situation og strategiske retningslinjer. Mulige strategiske retninger blev skitseret og udarbejdet. På denne baggrund blev strategien evalueret med klart definerede markedssegmenter, aktiviteter, kompetencekrav og organisatoriske behov for at udfolde det identificerede vækstpotentiale på 1,7 milliarder kroner.