Informationssikkerhed: en kernesag for Itera

Person writing on computer. Photo.

I Itera arbejder vi kontinuerligt med vores kunder for at sikre behandlingen af ​​deres data. Dette gælder både under udvikling og drift af applikationer og infrastrukturer. Vi beskytter kundedata med hensyn til tilgængelighed, integritet og fortrolighed.

 

God sikkerhed lægger grundlaget for resten af ​​virksomheden

Den seneste tid har der været stigende fokus i medierne om store norske virksomheder, hvor data har været på afveje, uautoriseret personale har adgang til data, og mere udspekulerede og målrettede cyberangreb finder sted.

Dette giver indikationer på hvor vigtigt det er med et ​​styringssystem, teknologiløsninger, kompetent organisation og aftaler, der regulerer spørgsmål, der er relateret til databehandling mellem flere parter.

Strukturerede metoder og processer, der inkluderer ansvar, opgaver, rettigheder og forpligtelser for alle parter involveret i databehandling er hjørnestenen i alle vores leverancer    


Bindende forretningsregel for processorer (BCR-P)

Itera har sat en ny markedsstandard for, hvordan leverancer sker både effektivt og med kvalitet. Vores førende hybridleveringsmodel kombinerer lokal ekspertise i Danmark, Norge og Sverige med ekspertise nær kysten i Slovakiet og Ukraine (placeringer i Europa omtales som nearshore, mens placeringer i Asien, Indien, Sydamerika omtales som offshore).

Som den første leverandør i Norge har vi ansøgt om og godkendt vores kvalitetssystem. Dette gælder for alle vores lokationer i og uden for EU og især til databehandling af kundefølsomme data. EU kalder denne godkendelse for den bindende forretningsregel for processorer (BCR-P).

Godkendelsen er høj. Forberedelse, ansøgning og godkendelsesproces tager mange år. Gennem dette arbejde og godkendelse har Itera sat en ny standard for, hvordan man sikrer og overvåger databehandlingsprocesser, når leveringsenheder uden for og inden for EU er involveret.
 

Itera sikrer god sikkerhed hos sine kunder

Vi respekterer de problemer, som IT-sikkerhed bringer, og arbejder systematisk med dette med vores kunder på en gennemsigtig måde, så parterne i fællesskab kan udøve deres ansvar. Vi laver regelmæssigt evalueringer med kunderne for at sikre, at begge parter leverer deres ansvar for informationssikkerhed.