En samtale om skytjenester

People sitting around a table talking. Photo.

Alle taler om skytjenester. Administrerende afdelingsleder for Cloud Services Torstein Børresen og erhvervskonsulent Magnus Torske taler om, hvilket råd de vil give til virksomheder, der planlægger at flytte deres løsninger eller bygge nye i skyen, og hvilke fordele der er realistiske at forvente.

Skrevet af Magnus Torske og Torstein Børresen

 

Torstein: Mange virksomheder - inklusive de fleste af vores kunder - har planer om at eller flytter allerede deres systemer til skyen, og de store teknologiplatforme har gjort det let at komme i gang. Jeg møder ofte teknologisiden af ​​vores kunder, og der finder jeg ud af, at nogen fokuserer meget på det teknologiske aspekt af skytjenesterne. Hvad synes du om det?

Magnus: Jeg, der har en forretnings- og strategibaggrund, møder ofte forretningssiden og ser det som teknologi, der kun er en hjælp til at opnå en effekt. Du skal starte med at identificere, hvad du vil opnå ved at flytte til skyen, hvilke forretningsmæssige og strategiske værdier, du ønsker at realisere, og derefter se på, hvordan teknologi kan hjælpe os med at opnå dette. Vi har udviklet en solid metode til dette formål, hvor indsigtsfasen er central. Dette sikrer, at kunden systematisk gennemgår alt, hvad der skal overvejes, før han flytter en eksisterende eller bygger en ny løsning i skyen. Hvad vil jeg opnå? Hvilke systemer vil jeg migrere? Bør de migreres som de er, eller tillader teknologiplatformen mig at modernisere eller forbedre noget? Hvad skal jeg migrere, hvornår? Hvor meget kapacitet har jeg brug for? Hvad koster skyløsningerne mig på kort og lang sigt?

Torstein: Hvilke forretningsmæssige og strategiske fordele synes du er de vigtigste, når du bruger skyen?

Magnus: Det hele afhænger af, hvad der er udgangspunktet, og hvilken branche du spiller i. Men det kan være, at du får hurtig adgang til ny og innovativ funktionalitet, fordi platforme udfører hyppige udgivelser. For nogle er det vigtigt at være i stand til at skalere ydeevne op og ned efter behov, for eksempel i forbindelse med Black Friday. Hvis erhverv er en vigtig del af strategien, er virksomhedernes systemer skybaseret, hvilket gør integrationen lettere. Desuden opnås bedre analysekapacitet, da de tilbudte analyseværktøjer er gode på store datamængder. Ikke mindst - og dette er kritisk vigtigt for mange - handler det om sikkerhed. Her investerer Microsoft over 1 milliard dollars om året. Det er godt at følge den investeringsrate internt!

Næsten lige så vigtigt som fordelene ved at bruge skytjenester er de strategiske ulemper ved ikke at gøre det: "vippepunkt" er lige nu. Den tekniske gæld mindskes ikke. Så meget som 60 procent af Windows OS-serverversioner er "slutningen af ​​support" i januar 2020. Du skal opgradere din løsning, uanset om du vælger den samme leveringsmodel lokalt eller i skyen. I denne vurdering er det relevant at bemærke et betydeligt trendskifte i it-budgettering, hvor 2/3 er øremærket til digital innovation og kun 1/3 til ledelse. Derefter skal man reducere den administrative byrde og frigive denne kapacitet til innovation.

Torstein: Jeg finder ofte i kundedialoger, at diskussionen ofte løber på omkostninger. Mange mennesker starter fra dagens budgetter og sammenligner en fremtidig skybaseret løsning med dette. Men nævnte du ikke, at skyen ikke nødvendigvis er billigere?

Magnus: Ja, det er slags en etableret myte, at skyen er billigere end lokale datacentre. En server i Azure 24/7 er ikke billigere end en server i et fysisk datacenter, men skyen har meget større plads til muligheder. Som et eksempel kan du slukke serveren uden for arbejdstid. Så bliver forretningssagen lidt anderledes.

Et andet punkt er, at brugen af ​​skyen går fra IT som faste omkostninger til IT som variable omkostninger. Hvis det bruges korrekt, skal det øge omkostninger/fordele drastisk, men modellen bringer også udfordringer: hvis du starter uden at vide, hvad du vil, og hvordan du gør det, kan omkostningerne hurtigt komme helt ud af kontrol. Desværre er dette for ofte undervurderet. Derfor er indsigtarbejde en meget vigtig del af vores cloud-transformation metodologi.

Torstein: Hvad er denne metode kort sagt?

Magnus: Da der traditionelt har været en klar sondring mellem forretning og teknologi, skylles denne sondring mere og mere ud, især i brancher, der er nået langt inden for digitalisering, såsom bank og forsikring. Dette er også udgangspunktet for vores metode, hvor vi ser på samspillet og afhængighederne mellem forretning og IT for at sikre en så smart, sikker og nem en skyrejse som muligt. Indblikfasen er begyndelsen, men også grundlaget for hele transformationen, da fund, prioriteter og beslutninger her lægger stærke retningslinjer for kvaliteten af ​​implementeringsfasen. Der er så mange sager derude, der har kørt ganske enkelt, fordi indsigtsfasen og planlægningen er overset eller undervurderet.

 

Illustration: indsigtsfasen som en del af skytransformationsmetodologien.

Magnus: Men Torstein - når indsigtsfasen er afsluttet og vi har en klar plan og strategi - er det bare at finde kreditkortet og begynde at bruge komponenter til at bygge løsninger? I det mindste er det, hvad jeg hører i markedsmeddelelsen overalt.

Torstein: I princippet kan du. Det er det, der er så strålende ved skyplatforme, som er økosystemer med færdige rammer, værktøjer, funktioner og tjenester, der er åbne for enhver at bruge. Spørgsmålet er, om du faktisk ved, hvad du laver.

Lad mig sammenligne det med at bygge et hus. Du kan gå i butikken og købe alle de værktøjer og materialer, du har brug for, og komme i gang. Men selv hvis du mestrer værktøjerne, er nogle grundlæggende ting ikke taget hånd om: har du indsendt en byggeansøgning? Har du en plan for, hvordan huset skal stå i terrænet? Ved du, hvor meget grundvæggen kan modstå? Hvad med vand og afløb? Er byggepladsen sikret?

Vi har bygget en service til at tage os af dette. Vi kalder det Cloud Foundation. Med Cloud Foundation etablerer vi de rigtige rammer for alle projekter, der flytter eller bygger løsninger på en skyplatform.

Magnus: Så hvad du siger, er at du skal lette sikkerhed, måle forbrug, loggeevne, fejlrapportering og alt andet om god kontrol. Det lyder som en kombination af en vagtmandsservice og forsikring, virkelig.

Torstein: Det vil være det samme på mange måder. Og princippet adskiller sig ikke fra, hvad vi er vant til fra traditionel drift og styring: du betaler nogen for at udføre en service, der vil sikre dig mod noget. Det er stadig anderledes, fordi med traditionel drift og styring blev der underskrevet en kontrakt på en defineret platformlayout. Dette gav god kontrol over omkostningerne, men ændringerne tog meget længere tid.

Magnus: OK, så Cloud Foundation handler om at etablere nogle administrative og tekniske rammer og regler for, hvordan alle involverede skal arbejde på skyplatformen, så de har kontrol over sikkerhed og omkostninger?

Torstein: Det er rigtigt. Vi tager ansvar for at etablere kunden administrativt og kommercielt. Det betyder, at vi opretter det rigtige abonnement, at vi leverer sikkerhed og kontrol over, hvem der har adgang til hvad, og hvem der ejer data, at vi etablerer arkitekturen med kernekomponenter og regler, og at vi indstiller overvågning. Vi gør dette på tre hovedområder: overvågning af sikkerhed for at opdage trusler og risici, teknisk område til kontrol af tilgængelighed og ydeevne, og løbende kapacitetsbehov for at kontrollere omkostninger.

Magnus: OK, indtil videre så godt. Men går tingene af sig selv, eller er det en form for ledelse, der starter?

Torstein: Ja, fordi når du først har aktiveret noget i en skyplatform, begynder omkostningerne også at løbe. Derfor er det vigtigt, at de første tjenester, der sikrer kontrol, startes fra dag ét. Det er, hvad vores Cloud Foundation-service gør: det sikrer, at sikkerhed er inden for kravene, at ressourcer, der arbejder med løsningen, har forudsigelighed, og ikke mindst, at du har fuld kontrol over omkostninger og kapacitet.

Denne basaltjeneste er stort set generisk, da vi ser, at principperne er de samme uanset projektets type og levering. Den måde, vi differentierer på, er på serviceniveau. Her har vi opdelt i 3 niveauer (her kan vi linke til prismodellen), så du kan vælge det niveau, der bedst passer til løsningens omfang og kompleksitet.

Magnus: Det lyder virkelig enkelt. Er det alt, hvad det kræver for at starte rejsen mod skyen?

Torstein: Der er sandsynligvis mere at tænke på, men i det mindste forenkler dette starten. Når du først har kontrolleret det grundlæggende, både gennem indsigtsfasen og oprettelsen af ​​Cloud Foundation - ja, så begynder det sjove. Skyen er ikke grænsen!

Illustration: Cloud Foundation-tjenesten tager sig af alt, hvad der skal tænkes på, men som kunden helst og vil falde. Kald det som en vagtmestertjeneste. Dette tager sig af omkostningskontrol, da det planlægger, hvor meget kapacitet kunden har brug for, når det tager sig af sikkerhed, det måler forbrug, logger ydeevne, underretter fejl og alt andet om god kontrol.