Kan vi lære en gammel hund nye tricks?

kristian-enger-itera-scaled

2019 var året, hvor byer over hele verden blev invaderet af elektriske scootere. Teknologisk set er cyklerne og deres tekniske platform enkle og velfungerende, men de har ikke desto mindre skabt betydelige udfordringer i bybilledet og for (ikke-) brugere. Teknologien er klar, men brugsscenarierne er endnu ikke fuldt udviklet.

Indsendt af Kristian Enger, direktør for innovation, Itera

Det siges, at den teknologiske udvikling aldrig er gået hurtigere end hvad vi oplever nu. Alle tjenester skal være "smarte", og koncepter som machinelearning, skytjenester, platforme og kunstig intelligens er blevet almindelige. Hvordan klarer vi os med at følge med udviklingen, og hvilke muligheder for innovation opstår der?


En tsunami af data driver udviklingen mod smarte(re) løsninger

Al udvikling fokuserer på at skabe smartere løsninger til forskellige problemer og er nu næsten helt computerdrevet på grund af:

  • Eksplosiv stigning i datatilgang - vi lever i et stadig mere komplekst informationssamfund, hvor datatilgang øges eksponentielt.
  • Hurtig og billig databehandling - gennem de store platformafspillere som Microsoft, Google og Amazons skytjenester og maskinlæring kan vi behandle utallige datamængder til en lav pris.
  • Mere og mere viden om smart dataforbrug - for at skabe digital værdi skal specifikke brugerproblemer stadig løses. På trods af en række eksempler på det modsatte, ser vi et stigende antal gode eksempler på smart brug af data, der skaber værdi for brugerne.

4 ledelsesudfordringer, når teknologien er mere moden end os brugere

Organisationer og samfund har altid ændret sig, nogle ændringer mere radikale end andre. Den store forskel fra fortiden er imidlertid tempoet og omfanget af ændringerne, og ikke mindst det faktum, at teknologien nu i høj grad er mere moden end os brugere. Dette giver virksomhederne nye udfordringer, som vi skal løse:

  • Vi skal flytte fokus fra udviklere til humanister. Når digital transformation drejer sig 90% om ændringsstyring og 10% om teknologi, skal vi flytte fokus fra udviklerne til humanisterne. Vi skal forstå forbrugeradfærd, tænkningsvaner og kommunikation og aktivt bruge dette, når vi udvikler og lancerer nye tjenester.
  • Vi skal forstå og genkende positive ændringseffekter. Modstand mod forandring er en menneskelig egenskab, der stopper eller bremser mange innovationer. I fremtiden skal vi lægge større vægt på at kommunikere ud "hvorfor" nye metoder eller tjenester lanceres. Vi er også nødt til at turde og evne til at appellere mere til hjertet end til brugerne.
  • Vi må forstå, at ændringsstyring skal starte øverst. De, der foretager ændringer, skal også omfavne konsekvenserne af beslutningerne, som kan dreje sig om store ændringer i styringssystemer, organisationsstruktur, forretningsprocesser og aflønningsmekanismer.
  • Der skal delegeres magt så langt ud til slutbrugerne som muligt, og tværfaglighed skal fremmes. Samtidig skal en fladere organisationsstruktur afbalanceres af en stærk og motiverende ledelse.
  • Vi skal opbygge en stærk kultur for forandring og innovation. Det er en almindelig misforståelse, at innovative kulturer er ensbetydende med manglende lederskab. Faktisk er det modsat; Kreativitet og eksperimenter kræver streng disciplin. Tværfaglighed skal afbalanceres med individuelt ansvar. Og tolerance over for fiaskoer i en "fail-fast-strategi" skal følges af intolerance over for inkompetence og ligegyldighed.

Hæng på eller bliv hægtet af

Ligegyldigt hvor krævende det kan være konstant at ændre sig, er alternativet værre: hæng på eller bliv hægtet af. Udfordringen er derfor at møde fremtiden med et åbent og nysgerrigt sind og omfavne og deltage i alle de spændende ting, der vil ske. God forandringsrejse!2020 vil være året, hvor elektriske scootere radikalt ændrer bybilledet over hele verden. Teknologisk vil cyklerne blive mere bæredygtige, have længere rækkevidde, blive lettere at betjene og være mere individuelt tilpasset brugerne. Vigtigere er brugernes adoption af scooterne, og dette er vanskeligere at forudsige og påvirke. Jeg ved, at vi vil sætte "smart" foran de elektriske scootere inden for 12 måneder. Er der nogen der vil vædde om det?