Hvordan tager man bedre beslutninger hurtigere?

Motorvei med biler som blir analysert

I de senere år har vi set en enorm stigning i genererede data. Der kommer stadig nye datakilder, specielt IoT-enheder, som kollektivt vil stå for mere end en tredobbelt stigning i verdens globale datavolumen i løbet af de næste fem år, ifølge IDC. Denne vækst vil skabe enorme muligheder for de virksomheder, der er i stand til at bruge dataene korrekt.

 

Indsendt af Fredrik Prøsch Hage, erhvervskonsulent i Itera.

Det påpeges ofte, at unge, innovative virksomheder vil være i stand til at true eksisterende aktører med nye, datacentrede forretningsmodeller og en overlegen fleksibilitet. Kan vi således slå fast, at store, etablerede virksomheder vil blive udkonkurreret i de kommende år, og at eksisterende forretningsmodeller ikke længere vil gælde? Nej, selvfølgelig kan vi ikke det.

 

Nøglen er datadrevne beslutninger

Hvad vi dog med sikkerhed kan sige, er, at adgang til og anvendelse af data skaber langt større fordele end før. Det handler om at give medarbejderne mulighed for at tage bedre beslutninger hurtigere.

Summen af en hel organisation der træffer bedre beslutninger, skaber stor værdi, men for at opnå dette skal man arbejde computerdrevet. Udfordringen for mange virksomheder er, at de ikke har givet sig selv de nødvendige betingelser for at få succes.

Denne artikel beskriver fire trin, der er afgørende at gennemføre for at blive en datadrevet organisation.

 

1. Klarlægge mål, muligheder og udfordringer

Før man begynder på rejsen for at blive mere datadrevet, skal ledelsen forberede klare, foruddefinerede brugstilfælde, hvor data kan bruges. Dette sikrer klare mål for, hvad du vil nå. Det er let at forestille sig, at hvis man bare "eksperimenterer lidt med dataanalyse eller machinelearning", så vil alt ordne sig. Derimod risikerer du, uden specifikke mål, en meget varierende værdi for den indsigt, du får.

Derfor er den allerførste ting at gøre at identificere de udfordringer og muligheder, hvor indsigt fra data kan hjælpe med at øge forretningsværdien. Her hjælper vores forretningsrådgivere med forskellige analyser, der er integreret i den overordnede datadrevne strategi. På denne måde sikrer vi, at indsatsen rettes mod de mest forretningskritiske områder, og at investeringen mere sandsynligt vil give afkast.

 

2. Tilpas arkitektur efter behov

For at arbejde datadrevet og udtrække værdien af ​​data er det vigtigt at have it-systemer med en passende arkitektur. Der vil være fordele og ulemper ved alle arkitektoniske valg, og disse valg vil have en direkte indflydelse på, hvordan dataene kan håndteres og bruges. Et centralt valg for mange er, om man skal bruge skyløsninger til behandling og analyse fremfor on-premise datalagring.

Uanset hvad du vælger at gøre, er det vigtigste at tage hensyn til virksomhedens behov og mål. Det er derfor afgørende at have en arkitektur, der både kan ændres og kan understøtte en ambition om at arbejde computerdrevet.

En af de første vurderinger, vi foretager til vores kunder, er, om arkitekturen og den øvrige datastruktur er velegnet til virksomhedens datadrevne ambitioner. Vi vil derefter tage de nødvendige forholdsregler for at optimere datastrømmen fra de forskellige kilder til slutpunktet for brugerne.

 

3. Byg gode, tværfaglige teams og involver organisationen i dit arbejde

For at virksomheder skal få succes med datadrevet arbejde, er det vigtigt at have gode teams, der udvikler indsigt og fronter den datadrevne udvikling af organisationen. En forudsætning for, at disse teams fungerer bedst, er tværfaglig ekspertise. På den anden side ser vi, at virksomheder har en tendens til at fokusere for meget på teknisk ekspertise og undervurderer dermed behovet for de "blødere" ressourcer.

Foruden arkitekter, udviklere og dataforskere (som strukturerer og analyserer dataene) er der også behov for grafiske designere og forretningsrådgivere. Designere løfter indsigt og forståelse af dataene til et nyt, brugervenligt niveau og er vigtige, når det gælder formidling af indsigt. Selv de bedste data og de mest interessante fund kan gå tabt i et ledermøde, hvis de præsenteres dårligt.

Vi ser ofte, at kløften mellem forretningsførere og udviklere er stor på grund af forskellige kvalifikationer og fokus. Det er derfor vigtigt at have en formidler, der kan sikre, at samspillet mellem forretning og teknologi fungerer bedst. Med en forretningsrådgiver på teamet kan ledere og beslutningstagere være sikre på, at fokus er på behovene "der virkelig betyder noget", og at indsigt således skaber maksimal forretningsværdi.

At arbejde datadrevet bør ikke være forbeholdt en række analytisk indstillede individer. Oftest er det enhver medarbejder, der bedst ved, hvilke udfordringer hverdagen giver. Det er derfor vigtigt at inkludere disse mennesker i arbejdet for at opnå de bedste resultater. Derfor skal medarbejderne opfordres til at engagere sig i processen for at blive mere computerdrevet.

Målet er, at hele organisationen skal se værdien i ​​at arbejde computerdrevet og således hjælpe med at identificere de udfordringer, der i fællesskab kan arbejdes på at løse.

 

4. Skab en datadrevet kultur

Som med enhver transformation starter (og slutter) forpligtelsen om at blive mere datadrevet øverst i organisationen.

For at initiativerne skal prioriteres og finansieres, er det vigtigt, at ledere på alle niveauer ser det forretningsmæssige potentiale, der ligger i at arbejde mere datadrevet. Derudover skal ledere vise et eksempel ved aktivt at bruge data i beslutningsprocesser og udfordre andre til at gøre det samme. På denne måde vil den datadrevne dagsorden have stor indflydelse.

Det grundlæggende formål med at arbejde mere computerdrevet er at give medarbejderne et bedre beslutningsgrundlag, så de kan tage bedre beslutninger hurtigere. Derfor er det vigtigt at skifte fokus fra den traditionelle "magefølelse" og i højere grad træffe beslutninger baseret på hårde fakta.

Når det er sagt, er computerdrevet indsigt ikke en erstatning for "blød" viden og erfaring. Tværtimod vil en kombination i mange tilfælde føre til de bedste resultater.

Kontakt os for at lære mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at arbejde computerdrevet!