Itera er ISO-sertifisert!

Itera er ISO-sertifisert!

For å kunne gi kundene våre den datasikkerheten og tryggheten de trenger, har Service Operations i Itera gjennomført en viktig sertifisering; ISO/IEC 27001, som er en internasjonal standard innen informasjonssikkerhet.

Datainnbrudd, informasjon på avveie og lekkasjer er nærmest en daglig del av nyhetsbildet. Dette kan være svært alvorlig for virksomhetene som rammes. Vi har gjennomført denne sertifiseringen på eget initiativ, etter å ha opplevd økende etterspørsel fra kunder om dette, sier Arild Skillinghaug, Chief Information Security Officer i Itera.

 

 

Vekst i skytjenester vil øke behovet for informasjonssikkerhet

Itera regner med at sertifisering innen informasjonssikkerhet i løpet av ganske kort tid vil være et krav de aller fleste virksomheter stiller til sine leverandører av teknologitjenester, spesielt i forbindelse med at skytjenester blir mer og mer den rådende alternativet, både når det gjelder utvikling, drift og forvaltning av løsninger, sier Jon Erik Høgberg CEO i Itera.

Spesielt viktig for bank, finans, forsikring, offentlig sektor og energibransjen

Itera designer, utvikler, drifter og forvalter løsninger for en rekke nasjonale og internasjonale virksomheter i sektorer som f. eks. bank, forsikring og finans, energi, offentlig sektor og selskaper innen det juridiske feltet – alle med store krav til informasjonssikkerhet, sier Petter Whittingham Blom, Director Service Operations i Itera. Dette pålegger Itera et stort ansvar for å beskytte kundenes data. Sertifiseringen skal gi kundene trygghet for at vi har gode rutiner og prosesser for å beskytte deres verdier, både når det gjelder driftstjenester men også når det gjelder forvaltning av kundens applikasjoner, fortsetter han.