Ekspertiseområder

I over 20 år har vi udviklet innovative og engagerende løsninger og har hurtigt søgt nye tjenester baseret på moderne teknologier. Dette har givet os en solid og bred oplevelsesbase. Fra strategisk til praktisk, kreativ til analytisk - vores ekspertise dækker hele spektret.Henrik Sølver

Kontakt

Henrik Sølver

Salgsdirektør

henrik.solver@itera.dk

+45 27 53 33 02

Verden er ikke længere forudsigelig, og i morgen er sjældent den samme som i dag. Vi skal beskæftige os med en kompleks virkelighed, hvor teknologi i vid udstrækning er mere moden end os brugere. Der er et krav om hurtigere "time to market", og planlægningshorisonten er derfor kortere.
Nogle virksomheder følger med, mens andre stadig sidder fast i gårsdagen. De, der har det godt i dag, er glade for at se værdien af at opbygge en lærende organisation, der mestrer konstant forandring, såkaldte agile organisationer.

Derfor lykkes agile virksomheder

Nøglefunktioner ved agile virksomheder er, at myndighed og ansvar delegeres i hele organisationen, ofte gennem selvorganiserede, tværfunktionelle og autonome teams.


Projektorganisering af arbejdsopgaver er blevet erstattet med DevOps-team, lean og kanban, samt andre agile metodevarianter. Derefter er du bedre rustet til kontinuerlig optimering, og du får hyppige feedback og målinger fra brugere og kunder. Dette giver dig mulighed for hurtigt at justere priserne for signaler fra markedet. Dette giver også et godt grundlag for innovation.


At være smidig er ikke et mål i sig selv, men en måde at arbejde hen imod forretningsmæssige mål på kort og lang sigt.
I agile virksomheder er gennemsigtighed vigtig for at skabe tillid og lokalt ejerskab af virksomhedens mål. På denne måde kan lederne også være mere såkaldte coaches såvel som målholdere af visioner og retning uden behov for mikrostyring. Dette er også vejen til et bedre arbejdsliv for alle!

Sådan bliver din virksomhed smidig


Så kan alle virksomheder blive smidige? Ja. Men der er ikke en opskrift, der passer til alle, og du har brug for individuelle tilpasninger.
Itera har et aktivt miljø med eksperter inden for agil coaching, og vi arbejder med både coaching af teams, såvel som coaching og forandringsledelse på virksomhedsniveau.


Vi er optagede af, at virksomhederne arbejder sammen med os på vej mod en smidig organisation. Dette gøres gennem eksperimentering, forsøg og fejl baseret på underliggende hypoteser. Undervejs bruger vi forskellige coaching-teknikker til at smøre processen. Vi vil gerne sige, at vi faciliterer og etablerer containeren, mens virksomheden selv skal udfylde den med dens indhold.


Kontakt os for at lære mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Digitalisering betyder, at vi bliver mere og mere forbundet og sammenkoblet. IoT, sociale medier, digitale tvillinger og andre teknologier genererer mere strukturerede og ustrukturerede data end nogensinde før.  


Den store mængde data har potentiale til at transformere virksomheder og hele brancher, og hvis brugt korrekt, kan den bringe enorm værdi. Ledere bør derfor tage højde for dette, når de beslutter, hvordan deres forretning skal organiseres, hvilke teknologier de skal investere i, og hvilke partnere og leverandører de skal samarbejde med.  


Tiden er inde til at værdsætte data som en strategisk ressource, der vil hjælpe dig hen mod succes. Virksomheder, der følger med denne udvikling, ser ikke kun på dataene, de bygger forretningen baseret på dataene i hele organisationen.  

Meget snak, lidt handling


Der er meget snak om nye teknologitendenser som kunstig intelligens, skyen, big data og machinelearning. Ikke desto mindre har flertallet ikke draget fordel af de grundlæggende muligheder, som nye teknologier skaber for at få indsigt og blive mere datadrevet. Vi kan hjælpe med det.


Itera har eksperter inden for analyse og datadrevet forretning, og vi hjælper virksomheder med at træffe bedre beslutninger hurtigere. Dette kan omfatte alt fra at stille data tilgængelige fra forskellige datakilder til beslutningstagere, til avanceret analyse ved hjælp af machinelearnings algoritmer, nye forretningsmodeller og databaserede økosystemer. Vi arbejder med en bred vifte af virksomheder i den norske erhvervssektor, lige fra store banker og forsikringsselskaber til brancheførende virksomheder inden for skaldyrs industrien.  


Kontakt os for at lære mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

I løbet af det sidste årti har flere og flere virksomheder afsluttet deres digitale transformation. Dette indebærer et teknologisk skift, der har medført store muligheder for at forstå og tilpasse sig markedet og kunderne bedre. Alt sammen ved hjælp af akkumulering af enorme mængder data - og de rigtige værktøjer til at udnytte dem.


Samtidig er cloud computing blevet mere overkommelig og lettere tilgængelig sammenlignet med før. Sådanne tjenester er også blevet mere omfattende og indholdsrige, mens de er lettere at bruge.


Disse datatendenser har bidraget til at man lettere kan benytte big data for at fremskynde forretningsvækst og øge virksomhedernes rentabilitet. Det er blevet lettere at bruge store datasæt ved at opdage mønstre i dem og dermed videreudvikle forretningen på baggrund heraf.


Hos Itera bruger vi teknologier såsom machinelearning, data science og cloud computing for at hjælpe vores kunder med at blive mere effektive og bedre forstå slutbrugerne. Et eksempel på dette er det projekt, vi afsluttede sammen med Cognite.


Er du nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe dig med at bruge dine data? Kontakt os!

Data vokser eksponentielt, og vi er allerede begyndt at se konturerne i et samfund drevet af at alt, bliver til datakilder - fra biler til vores kroppe. Det samme gælder organisationer og virksomheder. Men nutidens computersystemer er ofte komplekse og uklare og mangler evnen til at skalere for at imødekomme behovene i den moderne datadrevne organisation.


I dag oplever de fleste virksomheder, at data er låst i systemer, der ikke taler med hinanden. Man ønsker egentlig en fælles datakilde for hele ens virksomhed. Et centralt nervesystem, som man har tillid til, og som gør alle data og begivenheder tilgængelige for alle. Dette gør det muligt for en at handle, når data oprettes og gøre dagens utilgængelige systemer mere håndterbare og tilgængelige.


Kontakt os for at lære mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at bruge power-platforme.

I en verden, hvor alt opretter forbindelse til internettet og applikationer og data er en væsentlig del af enhver forretning, er sikkerhed ikke længere valgfrit; det er blevet en absolut nødvendighed.


De gamle sikkerhedsmodeller kan imidlertid ikke længere give den krævede hastighed på markedet. I værste tilfælde kan det blive en organisatorisk flaskehals. I Itera mener vi, at løsningen er at introducere DevSecOps i moderne kontinuerlige leveringsmodeller. Målet er at bygge bro mellem udviklingen, driften og sikkerheden og samtidig sikre effektiv og sikker levering af kode til produktion.


DevSecOps handler ikke kun om værktøjer og automatisering, det handler om at ændre kultur. Ved at gøre sikkerhed til et kollektivt ansvar for alle teammedlemmer, mens du integrerer det i tidligere udviklingsfaser af livscyklussen, kan du udvikle sikre løsninger til komplekse softwareudviklingsprocesser inden for en fleksibel og smidig ramme.


Kontakt os for at lære mere om DevSecOps.

Mange virksomheder har planer om eller er allerede i gang med at flytte deres systemer til skyen, og de store teknologiplatforme har gjort det let at komme i gang.


På mange måder er skyteknologier kun hjælpemidler. Du starter med at kortlægge, hvad du vil opnå ved at flytte til skyen, hvilke forretningsmæssige og strategiske værdier, du ønsker at realisere, og videre om, hvordan teknologi kan hjælpe os med at opnå dette.


Itera har udviklet en solid metodik til denne indsigtsfase, som sikrer, at kunden systematisk gennemgår alt, hvad der skal overvejes, inden han flytter en eksisterende eller bygger en ny løsning i skyen. Derefter har vi eksperter, der hjælper dig med selve transformationen.

Strategiske fordele ved skyen


Ved at løfte din virksomhed op i skyen kan du få hurtig adgang til ny og innovativ funktionalitet. Du kan også få bedre analysekapacitet, da de tilbudte analyseværktøjer er gode til store datamængder. Ikke mindst handler det om sikkerhed. Microsoft (som har sky-platformen Azure) investerer over 1 milliard dollars i sikkerhed om året.


Næsten lige så vigtig som fordelene ved at bruge skytjenester er de strategiske ulemper ved ikke at gøre det, og mange vil sige, at "the tipping point" er lige nu. Den tekniske gæld reduceres ikke. Så meget som 60 procent af Windows OS-serverversioner havde "end of support" i januar 2020. Du skal opgradere din løsning, uanset om du vælger den samme leveringsmodel lokalt eller i skyen.

Itera Cloud Foundation


En stor fordel ved skyplatforme er, at de kan betragtes som økosystemer med færdige rammer, værktøjer, funktioner og tjenester, der er åbne for enhver at bruge. Spørgsmålet er, om du faktisk ved, hvad du laver.


Itera har bygget en service til at tage sig af dette, kaldet Cloud Foundation. Med dette etablerer vi de rigtige rammer for alle projekter, der flytter eller bygger løsninger på en skyplatform. Cloud Foundation sikrer, at sikkerheden er inden for kravene, at ressourcerne, der arbejder med løsningen, har forudsigelighed, og ikke mindst, at de rigtige rammer er sat for fuld kontrol med styring og omkostninger.

Uanset status og fremskridt for integrationsplatformen anbefaler vi at implementere en Cloud Foundation Etablering (CFE), som er en to-dages workshop, hvor vi gennemgår ambitioner og mål med de løsninger, du kan bygge i Azure for at sikre en god styringsstruktur og gode rammer for omkostningskontrol. Dette anbefales uanset om man er kommet i gang eller er på startlinjen ved brug af Azure.


Målet med en CFE er at hjælpe organisationer hurtigt med at udvikle og implementere Public Cloud-løsninger og samtidig reducere kompleksiteten og risikoen. CFE-resumeet indeholder anbefalede vejledninger om computing, netværk og opbevaring til understøttelse af datacentermiljøudvidelse ved hjælp af infrastrukturer-som-en-tjeneste (IaaS) og platform-som-en-tjeneste (PaaS) strukturer baseret på nye eller eksisterende udrulning, enten i lokaler eller Microsoft Azure.


Denne basaltjeneste er stort set generisk og med en smidig tilgang til en skystyringsramme. Med de rigtige involverede interessenter vil du være i stand til at definere nogle regler og principper, hvorpå du kan bygge din skystyringsramme.


Vil du lære mere om, hvordan Itera kan løfte din virksomhed op i skyen? Kontakt Kontakt os!

Nye teknologier er oplagte til at skabe nye brugeroplevelser, og ændringer i brugeradfærd.


Begge dele fører til at virksomheder kontinuerligt må tilpasse design, indhold og funktionalitet i deres tjenester, for at fortsætte i et godt spor og i yderste konsekvens overleve. Hvilket design appellerer? Hvilket indhold betragtes som relevant? Og hvordan fungerer UI så intuitivt som muligt?


Brugerne har fået en øget magt, og stiller stadig større krav til de løsninger det skal tages i brug. Det kan omhandle krav til privatliv, gennemsigtighed og ikke mindst bæredygtighed, eller de kan have fokus på enkelthed og brugervenlighed. Uanset hvad, så må kravene være med helt fra starten når man udvikler nye løsninger. Dette kan Itera hjælpe med. Vi er eksperter i hvordan man kan gøre hverdagen bedre for folk der arbejder i lyset af teknologi.


Eksempler på nye brugeroplevelser i hverdagen der er stillet til rådighed af ny teknologi

  • Vi kan snakke med Google Home og Alexa takket være Machine Learning, og særligt Deep Learning
  • Du snakker med chatbots takket være Natural Language Processing og andre maskinlæringsalgoritmer.
  • Du følger dine netkøb takket være Data Streaming
  • Du får personlige forslag til hvad du bør se og købe takket være Data Streaming og Machine Learning,
  • Du slipper for at besøge reparatøren for opvaskemaskinen, fordi maskinens transmissionssensordata, indtil Mieleog får opgraderet software til gengæld takket være IoTog machine learning.
  • Er du omgivet af IoT-devices som Apple Watch, Fitbit og en badeværelsesvægt koblet til nettet? Der kan du følge med på en digital tvilling som viser dig en oversigt over din hjerterytme, eller om din vægt har været stabil de sidste måneder.


Tag kontakt for at lære mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at blive endnu mere begejstret og engageret!

Danmark betragtes som et af de mest digitaliserede lande i verden. Digitalisering bringer dog også en række udfordringer med sig. Vi er ikke kun nødt til at tilpasse os den hurtige udvikling, men vi er også nødt til at sikre, at de systemer, vi udvikler, er sikre.

Som en professionel leverandør af digitale løsninger er god sikkerhedsstyring vigtigt for os. Hos os er sikkerhed højt prioriteret og er derfor et seperat fokusområde. For at sikre, at vi arbejder sikkert, har vi valgt at certificere vores driftsafdeling i henhold til ISO/IEC 27001 informationssikkerhedsstandard.

Iteras rutiner for overførsel af personoplysninger til lande uden for EU er også godkendt af Datatilsynet i Norge, Sverige og Danmark. Datatilsynets godkendelse dokumenterer, at Iteras rammer, metoder og rutiner er i overensstemmelse med EU's krav. Den godkendelse, Itera har modtaget, kaldes BCR-P (bindende forretningsregler for processorer).

Vores erfarne sikkerhedsrådgivere hjælper med at sikre, at Iteras leverancer foretager risiko- og sikkerhedsvurderinger, så de løsninger, vi udvikler, sikres på den bedst mulige måde. Vores rådgivere bruger anerkendte standarder og rammer for at sikre, at dine data håndteres sikkert.

Vil du vide mere om vores informationssikkerhedsarbejde? Kontakt os!

Moderne teknologi, ændrede kundebehov og hård konkurrence øger efterspørgslen efter gode strategier, evnen til innovation og stærk gennemføringskraft. Banksektoren ved at indse den digitale transformation, vi har talt om i så mange år. Det er nu, hype forvandles til handling. Itera har derfor etableret "Smart Banking" som et separat forretningsområde.For os handler dette om at identificere og forstå drivere, der påvirker vores kunder.


Vi tror, nye FinTech- og BigTech-udfordrere, kunstig intelligens og Open Banking stadig vil blive vigtigere og vigtigere for banksektoren i fremtiden. Derudover har lovgivningsmæssige ændringer vist sig at være en katalysator for nye fintech-virksomheder og innovative digitale tjenester. Men vi tror, at dette kun er begyndelsen.


Bankerne skal holde trit med den digitale udvikling, tunge udfordrere og lovgivningsmæssige krav, samtidig med at de opretholder og moderniserer tekniske gælds- og arvssystemer. Vi mener, at smart brug af teknologi og data er nøglen til at lykkes med at skabe brugeroplevelser i verdensklasse og sikre høj effektivitet i fremtidens bankmarked.

Itera har omfattende erfaring inden for energisektoren og hjælper en række nationale og internationale virksomheder med at realisere deres digitale ambitioner. Drevet af et hurtigt og omfattende tempo i ændringerne inden for energisektoren har Itera etableret Smart Energy som et separat forretningsområde. Norden er vores vigtigste marked, men vi arbejder også aktivt med kunder og projekter i Europa og i USA.  


Itera hjælper vores kunder og partnere med alt fra udvikling af digital strategi til innovationsprojekter og større realiseringsprojekter. Gennem brug af sensormetodik, dataanalyse og operationelle optimeringer hjælper vi med at reducere omkostninger og øge indtægterne for vores kunder. Vi har stor skalerbarhed og kan levere betydelige realiseringsprojekter på tværs af grænser.   Vi arbejder med de førende aktører inden for energiområdet og er involveret i mange projekter, hvor målet er at udvikle innovative løsninger til at løse fremtidens globale energiudfordringer.


Vi arbejder tæt sammen med større teknologiselskaber som Microsoft og Google og nye virksomheder som Disruptive Technologies til at udnytte platforme og softwareløsninger, der allerede er etableret. Vi har en aktiv rolle i energisektoren og afholder en række faglige seminarer inden for forretningsområdet Smart Energy/Smart Utility.