Agile Transformation

Verden er ikke længere forudsigelig, og i morgen er sjældent den samme som i dag. Vi skal beskæftige os med en kompleks virkelighed, hvor teknologi i vid udstrækning er mere moden end os brugere. Der er et krav om hurtigere "time to market", og planlægningshorisonten er derfor kortere.

 

Agile

Nogle virksomheder følger med, mens andre stadig sidder fast i gårsdagen. De, der har det godt i dag, er glade for at se værdien af at opbygge en lærende organisation, der mestrer konstant forandring, såkaldte agile organisationer.

Derfor lykkes agile virksomheder

Nøglefunktioner ved agile virksomheder er, at myndighed og ansvar delegeres i hele organisationen, ofte gennem selvorganiserede, tværfunktionelle og autonome teams.

Projektorganisering af arbejdsopgaver er blevet erstattet med DevOps-team, lean og kanban, samt andre agile metodevarianter. Derefter er du bedre rustet til kontinuerlig optimering, og du får hyppige feedback og målinger fra brugere og kunder. Dette giver dig mulighed for hurtigt at justere priserne for signaler fra markedet. Dette giver også et godt grundlag for innovation.

At være smidig er ikke et mål i sig selv, men en måde at arbejde hen imod forretningsmæssige mål på kort og lang sigt.

I agile virksomheder er gennemsigtighed vigtig for at skabe tillid og lokalt ejerskab af virksomhedens mål. På denne måde kan lederne også være mere såkaldte coaches såvel som målholdere af visioner og retning uden behov for mikrostyring. Dette er også vejen til et bedre arbejdsliv for alle!

Sådan bliver din virksomhed smidig

Så kan alle virksomheder blive smidige? Ja. Men der er ikke en opskrift, der passer til alle, og du har brug for individuelle tilpasninger.

Itera har et aktivt miljø med eksperter inden for agil coaching, og vi arbejder med både coaching af teams, såvel som coaching og forandringsledelse på virksomhedsniveau.

Vi er optagede af, at virksomhederne arbejder sammen med os på vej mod en smidig organisation. Dette gøres gennem eksperimentering, forsøg og fejl baseret på underliggende hypoteser. Undervejs bruger vi forskellige coaching-teknikker til at smøre processen. Vi vil gerne sige, at vi faciliterer og etablerer containeren, mens virksomheden selv skal udfylde den med dens indhold.

Henrik Sølver

Kontakt

Henrik Sølver

Salgsdirektør

henrik.solver@itera.dk

+45 27 53 33 02