Analytics and data-driven business

Digitalisering betyder, at vi bliver mere og mere forbundet og sammenkoblet. IoT, sociale medier, digitale tvillinger og andre teknologier genererer mere strukturerede og ustrukturerede data end nogensinde før.  

Analytics

Den store mængde data har potentiale til at transformere virksomheder og hele brancher, og hvis brugt korrekt, kan den bringe enorm værdi. Ledere bør derfor tage højde for dette, når de beslutter, hvordan deres forretning skal organiseres, hvilke teknologier de skal investere i, og hvilke partnere og leverandører de skal samarbejde med.  

Tiden er inde til at værdsætte data som en strategisk ressource, der vil hjælpe dig hen mod succes. Virksomheder, der følger med denne udvikling, ser ikke kun på dataene, de bygger forretningen baseret på dataene i hele organisationen.  

Meget snak, lidt handling

Der er meget snak om nye teknologitendenser som kunstig intelligens, skyen, big data og machinelearning. Ikke desto mindre har flertallet ikke draget fordel af de grundlæggende muligheder, som nye teknologier skaber for at få indsigt og blive mere datadrevet. Vi kan hjælpe med det.

Itera har eksperter inden for analyse og datadrevet forretning, og vi hjælper virksomheder med at træffe bedre beslutninger hurtigere. Dette kan omfatte alt fra at stille data tilgængelige fra forskellige datakilder til beslutningstagere, til avanceret analyse ved hjælp af machinelearnings algoritmer, nye forretningsmodeller og databaserede økosystemer. Vi arbejder med en bred vifte af virksomheder i den norske erhvervssektor, lige fra store banker og forsikringsselskaber til brancheførende virksomheder inden for skaldyrs industrien.