Managed Cloud services

Mange virksomheder har planer om eller er allerede i gang med at flytte deres systemer til skyen, og de store teknologiplatforme har gjort det let at komme i gang.

Cloud

På mange måder er skyteknologier kun hjælpemidler. Du starter med at kortlægge, hvad du vil opnå ved at flytte til skyen, hvilke forretningsmæssige og strategiske værdier, du ønsker at realisere, og videre om, hvordan teknologi kan hjælpe os med at opnå dette.

Itera har udviklet en solid metodik til denne indsigtsfase, som sikrer, at kunden systematisk gennemgår alt, hvad der skal overvejes, inden han flytter en eksisterende eller bygger en ny løsning i skyen. Derefter har vi eksperter, der hjælper dig med selve transformationen.

Strategiske fordele ved skyen

Ved at løfte din virksomhed op i skyen kan du få hurtig adgang til ny og innovativ funktionalitet. Du kan også få bedre analysekapacitet, da de tilbudte analyseværktøjer er gode til store datamængder. Ikke mindst handler det om sikkerhed. Microsoft (som har sky-platformen Azure) investerer over 1 milliard dollars i sikkerhed om året.

Næsten lige så vigtig som fordelene ved at bruge skytjenester er de strategiske ulemper ved ikke at gøre det, og mange vil sige, at "the tipping point" er lige nu. Den tekniske gæld reduceres ikke. Så meget som 60 procent af Windows OS-serverversioner havde "end of support" i januar 2020. Du skal opgradere din løsning, uanset om du vælger den samme leveringsmodel lokalt eller i skyen.

Itera Cloud Foundation

En stor fordel ved skyplatforme er, at de kan betragtes som økosystemer med færdige rammer, værktøjer, funktioner og tjenester, der er åbne for enhver at bruge. Spørgsmålet er, om du faktisk ved, hvad du laver.

Itera har bygget en service til at tage sig af dette, kaldet Cloud Foundation. Med dette etablerer vi de rigtige rammer for alle projekter, der flytter eller bygger løsninger på en skyplatform. Cloud Foundation sikrer, at sikkerheden er inden for kravene, at ressourcerne, der arbejder med løsningen, har forudsigelighed, og ikke mindst, at de rigtige rammer er sat for fuld kontrol med styring og omkostninger.

Uanset status og fremskridt for integrationsplatformen anbefaler vi at implementere en Cloud Foundation Etablering (CFE), som er en to-dages workshop, hvor vi gennemgår ambitioner og mål med de løsninger, du kan bygge i Azure for at sikre en god styringsstruktur og gode rammer for omkostningskontrol. Dette anbefales uanset om man er kommet i gang eller er på startlinjen ved brug af Azure.

Målet med en CFE er at hjælpe organisationer hurtigt med at udvikle og implementere Public Cloud-løsninger og samtidig reducere kompleksiteten og risikoen. CFE-resumeet indeholder anbefalede vejledninger om computing, netværk og opbevaring til understøttelse af datacentermiljøudvidelse ved hjælp af infrastrukturer-som-en-tjeneste (IaaS) og platform-som-en-tjeneste (PaaS) strukturer baseret på nye eller eksisterende udrulning, enten i lokaler eller Microsoft Azure.

Denne basaltjeneste er stort set generisk og med en smidig tilgang til en skystyringsramme. Med de rigtige involverede interessenter vil du være i stand til at definere nogle regler og principper, hvorpå du kan bygge din skystyringsramme.

Henrik Sølver

Kontakt

Henrik Sølver

Salgsdirektør

henrik.solver@itera.dk

+45 27 53 33 02