Digitale tvillinger

Digitale tvillinger kaldes også digital twins. Vi kan ganske enkelt sige, at digitale tvillinger giver os en digital kopi af virkeligheden.

Digital tvilling

Digitale tvillinger kan således være en digital repræsentation af et fysisk objekt, et sted, et system, mennesker eller en proces. For eksempel en repræsentation af en hel bygning.

Teknologien er især relevant for virksomheder, der ønsker at udnytte dataene fra Internet of Things bedre. Digitale tvillinger bruger data gennem nyttige cloud-tjenester og programmer til avanceret dataanalyse og machinelearning, helst i realtid ved hjælp af datastreaming.

Ved hjælp af stadig ny information lærer den digitale tvilling hele tiden den fysiske verden at kende og ændrer sig i takt med, hvad den repræsenterer. I kombination med andre teknologier kan digitale tvillinger blandt andet hjælpe med at forbedre analyser, forudsige og træffe beslutninger om fremtiden, overvåge processer, forhindre eller advare om kritiske begivenheder, give sundhedsmæssige fordele, forprøve og forbedre fysiske produkter.

At forbinde virkelighed med digitale modeller giver os derfor mange nye muligheder. Et par eksempler på anvendelser er:

1. Olieindustrien opretter digitale tvillinger af sine platforme, blandt andet til at: overvåge, inspicere, forudse, advare, igangsætte og vedligeholde

2. Bygning og konstruktion fører tekniske tegninger til nye højder gennem nøjagtige 3D-versioner af bygninger, hvor al information samles på et sted og opdateres i realtid

3. Energisektoren bruger digitale tvillinger af vindmøller til fjernstyring af dem og strømline vedligeholdelsesplaner, belastningsafbalancering, strømfordeling samt til at identificere forstyrrelser og forudsige fejl.

4. Banker og finansielle institutioner udarbejder modeller for kundesegmentering baseret på egne, offentlige og partnernes data. Digitale tvillinger kan derefter hjælpe med at simulere fremtidig kundeadfærd

5. Sundhedstrusler trækker på digitale tvillinger snarere end patientens organer. De måler også patienternes aktivitet ved hjælp af træningsure

Digitale tvillinger gør det også muligt at analysere og teste scenarier digitalt, før ændringerne implementeres i den virkelige verden. Med udviklingen af Internet of Things kan digitale tvillinger bruges til stadig mindre og enklere elementer og systemer.

Tom Foosnæs3

Tom Kr. Foosnæs

Principal Business Consultant

982 86 982

tom@itera.no

Espen Berglund

Espen Berglund

Chief Architect

espen.berglund@itera.no

Afmystificering af teknologier

Afmystificering af teknologier

Afmystificering af teknologier

Afmystificering af teknologier

Afmystificering af teknologier

Afmystificering af teknologier

Afmystificering af teknologier

Afmystificerende teknologier