Noe av det viktigste for oss i Itera er at alle ansatte har gode muligheter for kompetanseutvikling. Vi har derfor utviklet en rekke kompetanseprogrammer som er samlet i «Itera Academy» – vår egen overbygning for all opplæring og utvikling.

People holding a red logo saying "Itera". Photo.

Itera Academy er tilgjengelig for alle ansatte på intranettet, og inneholder flere hundre kurstitler innen alt fra kurs i konsulentrollen for nyutdannede via kurs innen prosjektledelse, systemutvikling og brukeropplevelse til ledertrening for både nye og erfarne ledere.

Noen av kursene gjennomføres som e-læring, andre med fysisk deltakelse. Leder og medarbeider planlegger sammen hvilke kurs som skal gjennomføres, basert på den enkeltes personlige utviklingsplaner og -mål.