OBOS oppfyller boligdrømmer

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. Som Norges største boligbygger tilbyr de et bredt spekter av boligrelaterte tjenester for de mer enn 450.000 medlemmene. Dette omfatter blant annet tjenester knyttet til kjøp og salg av bolig samt forsikrings- og banktjenester. OBOS ønsker å tilby en best mulig og mest mulig konsistent brukeropplevelse på tvers av forretningsområder og å legge til rette for raskere utvikling og lansering av nye produkter og tjenester. De engasjerte derfor Itera til å bistå med tjenester relatert til sammenknytning av de ulike tjenestene, selvsagt med brukeren i sentrum. 

OBOS ønsker å gå fra at de ulike forretningsområdene opererer med egne kommunikasjonskanaler, herunder nettsider, og over til å samle OBOS til «ett rike» på nett som gjør det enkelt å være kunde på tvers av forretningsområder, og som legger til rette for økt kryssalg. Å samle til ett rike for å levere en konsistent brukeropplevelse innebærer samkjøring av mye mer enn en teknisk løsning – her vies også mye oppmerksomhet til kommunikasjon, design og prosess.

Content audit 

Merkevarebygging generelt og konsistent brukeropplevelse spesielt krever at man har et bevisst forhold til hvordan man kommuniserer og at man gjør det på en konsekvent måte. Itera gjennomførte en content audit, eller innholdsanalyse, av innholdet i eksisterende kanaler for OBOS Eiendomsmeglere for å gi en vurdering av kommunikasjonens form, kvalitet og konsistens. Videre ble det gitt en anbefaling til hvordan «tone of voice» best kunne støtte opp under den brukeropplevelsen OBOS ønsket å gi. 

Designsystem 

Som et ledd i sammenknytningen av de ulike tjenestene sentraliserer OBOS den digitale tjenesteutviklingen for mer kontroll, høyere kvalitet og raskere time to market. Et designsystem er et svært nyttig verktøy for å oppnå nettopp dette, og Itera designet derfor en slik løsning. 

OBOS’ designsystem er et hjelpemiddel og viktig verktøy for alle som jobber med digital produksjon. Et designsystem samler retningslinjer og gjenbrukbare komponenter i et bibliotek. Her kan utviklere, designere, produkteiere og andre enkelt finne frem til og bygge løsninger med de samme gjenbrukbare komponentene. Komponentene er designet, kodet, testet og laget for å fungere med hverandre. 

Klargjøring for migrering 

Alle forretningsområdene skal over på samme CMS (content management system, publiseringsløsning) og på samme URL-struktur. For å forberede dette har Itera bistått med kartlegging av alle sider som skal migreres og gjennomgang av hva som kan gjenbrukes. Videre jobbet vi med kategorisering av sidetyper og hvilke sidetyper man skal skape maler for, og med kartlegging av hvilke komponenter som skal inngå i hvilke maler. Alt for å legge til rette for mest mulig effektiv migrering, mest mulig gjenbruk og ikke minst: best mulig og mest mulig konsistent brukeropplevelse. 

En av Norges sterkeste merkevarer 

«OBOS har 90 års erfaring med å være relevant og tilstede for medlemmene sine. Det er utrolig spennende å jobbe med en kunde som har et så bevisst forhold til brukeropplevelse. OBOS er en av Norges sterkeste merkevarer, og vi er stolte av å få være med på å utvikle noe som treffer så mange», sier Jørgen Longem, Head of Design i Itera.