Denne todagers konferansen omhandlet flere spennende aspekter ved maskinlæring i dagens teknologiske hverdag. Vi var fem stykker som deltok fra Itera; Tom Kr Foosnæs, Martin Gundersen Langvatn, Ole-Petter Olsen,Håkon Dissen og meg.

Skrevet av Joakim Myrvoll Johansen, Technical Analyst Itera

Noen av oss jobber med maskinlæring til vanlig, mens andre var interessert i å utvide deres horisont. Dette sier litt om hvor mye intelligente systemer er vinden. 

Les hele innlegget på itera.no!