Fra 29-30 april gikk Buildstuff konferansen av stabelen. Håkon Wikene, Øyvind Kheradmandi og Hans Børge Pedersen deltok fra Itera, og lærte blant annet mer om skytjenester og funksjonell programmering. 

Innlegget er skrevet av Øyvind Kheradmandi (Seniorkonsulent i Itera).

Buildstuff er en Software-konferanse som har sitt utspring i Litauen, men var for anledningen flyttet til vakre Mallorca. Med i overkant av 100 deltakere var det en liten konferanse, men den hadde allikevel et stort antall anerkjent foredragsholdere. 


"From great lectures by world-class speakers to engaging sessions and fun social events and mixers, Build Stuff is set to be one of the hottest happenings of the year for devs and industry peeps alike" - buildstuff.lt


Utvikling av nye systemer, dette må du passe på

Konferansen ble sparket i gang av Udi Dahan. Han snakket om smidig utvikling og om hvordan mange utviklingsprosjekter går i feil retning, allerede fra dag én. Særlig interessant var poengene hans om viktigheten av at de som får utviklet et system, tar eierskap i systemet fra begynnelsen.

Etter dette var det fire forskjellige løp man kunne delta på. To tekniske løp, ett med lyntaler og et mer avslappet løp hvor man kunne lære om alt fra origami til 3D-printing.

Populære temaer på konferansen var Skytjenester, Domain Driven Design (DDD), Microservices og funksjonell programmering.

Om "dependency injection", "12-factor apps" og "Event Sourcing"

Mark Seeman snakket om hvordan dependency injection bør gjøres i objektorienterte språk og om hvordan det bør unngås i funksjonelle. Han argumenterte med at avhengigheter enten ikke er deterministiske eller at de har kan ha side-effekter. Det gjør at avhengigheter ikke kan være såkalte «rene funksjoner» og at man derfor i funksjonell programmering bør unngå å bruke dependency injection.

Et annet interessant foredrag var Ian Cooper sitt foredrag om «12-factor Apps». De tolv faktorene beskriver både måten utviklerne skal jobbe på, hvordan tjenestene skal utvikles og hvordan de skal driftes i skyen. Ved å følge denne metoden får man applikasjoner eller tjenester som er såkalt «Cloud Native» (applikasjoner bygd spesifikt for skytjenester). De er blant annet mer autonome og mindre avhengig av plattformen de kjøres på, og skal derfor være lettere å utvikle og vedlikeholde og mer skalerbare.


Ian Cooper: https://twitter.com/@ICooper

Konferansen ble avsluttet med et foredrag av Greg Young (arrangør av konferansen) om versjonering i systemer som bruker Event Sourcing. Idéen bak Event Sourcing er at alt som skjer i en applikasjon blir registrert som eventer. Ved å lagre disse eventene kan man beskrive applikasjonens tilstand på et gitt tidspunkt, noe som for eksempel er fordelaktig hvis man har hatt en feil i systemet og ønsker å rulle tilbake til sist systemet fungerte. Det ble i foredraget beskrevet måter å håndtere ulike versjoner av eventer etter som systemet utvikler seg over tid.