Flere fiaskoer med fastpris, skrev Dagens Næringsliv 15.05. De viste til ny forskning, som peker på at IT-prosjektets prismodell kan avgjøre om prosjektet blir en suksess eller fiasko. Itera mener at andre faktorer er minst like viktige for å oppleve gode resultater eller slite med det motsatte.

Skrevet av Ann Kristin Lilja, Direktør for leveranse


Valg av prosjektmetodikk kan være avgjørende

Itera har 28 års erfaring med digitale leveranser, og har opplevd prosjekter med suksessgrad i begge ender av skalaen. Etter vår mening blir det litt forenklet å si at det er betalingsmodellen som avgjør suksess eller ikke. Vi er enige i at en prismodell der man får betalt time for time er bedre egnet i IT-prosjekter enn fastprismodellen. Men det er andre faktorer som er minst like viktig for både leveransekvalitet og økonomi i prosjektet; nemlig hvilken prosjektmetodikk man benytter.

Les hele innlegget på itera.no!