Måten en bedrift uttrykker seg på har stor betydning for hvordan folk oppfatter dem. Tone of voice er derfor en viktig del av merkevaren, på samme måte som det visuelle uttrykket er det. Men hva ligger egentlig i dette begrepet?

Av: Hilde Bringsli, rådgiver og tekstforfatter i Itera Gazette

Tone of voice handler om hvordan en bedrifts identitet og karakter fremstår gjennom ord, skriftlig og muntlig. Det handler ikke om hva du sier, men måten du sier det på og dermed - hvilket etterlatt inntrykk folk får av bedriften når de leser eller hører det den formidler.

Les hele innlegget på itera.no!