I en tid preget av digital transformasjon øker selvsagt IT-budsjettene. Men - hva skjer når dette går på bekostning av bedriftens merkevarebygging?

Skrevet av Trude B-J Margel, daglig leder, Itera Gazette

Jeg har vært en del av kommunikasjons- og markedsføringsbransjen i mange år, og følger med på innovasjonen og kreativiteten i den digitale utviklingen med stor nysgjerrighet. Ny teknologi som chatbots, automatiserte tjenester og re-targeting har gitt bedrifter helt nye muligheter til å fortelle hvem de er og knytte til seg nye kunder. Samtidig har teknologiutviklingen også bidratt til at mange opplever at deres markedsposisjon er mer usikker, og dermed følger det med en bekymring for svekket merkevare og det å bli irrelevant. Ledere får beskjed om å være digitale - hvis ikke kommer bedriften til å dø.

Teknologi på bekostning av merkevaren?

Slik jeg erfarer det gjennom utallige kundemøter med markeds- og kommunikasjonssjefer, har det økte trykket på digital transformasjon medført en forflytting av midler fra markedsavdelingen til IT-avdelingen. Min antagelse er faktisk at opp mot 80% av dagens kommunikasjonsbudsjetter går til digital utvikling. Og det er forsåvidt greit, såfremt den digitale utviklingen er med på å støtte og forsterke merkevarebyggingen. Ofte gjør den nettopp det, da gode tekniske løsninger er alfa omega for kundeopplevelsen. Men jeg ser også at ensidig fokus på digital utvikling faktisk kan bidra til en svekkelse av bedrifters kjennskap. Og mister forbrukeren en tydelig oppfatning av hvem bedriften er, kan det i verste fall føre til bedriftens fall.

Jeg stiller derfor spørsmålet – står vi i fare for å glemme merkevarebygging, og fører dette til bedrifters død?

Når teknologi og merkevarebygging kombineres, da oppstår magien!

Kunnskap om målgruppenes adferd, og målrettet markedsføring for å nå dem, er viktigere enn noensinne. I den tøffe kampen om forbrukernes oppmerksomhet, må det bygges gode strategier over tid for å sikre seg kundene i valgøyeblikket. Det blir vanskeligere for kunder å differensiere mellom de mange produkter og leverandører, og dermed stilles det større krav til å bygge sterke brands sammen med gode teknologiske møtepunkter. En kjent aktør som ikke maktet dette, under teknologiens inntog, var Kodak.

Teknologien er et virkemiddel, og kan ikke stå alene i det digitale skiftet. De som lykkes, kombinerer teknologi med kjærlighet til merkevaren. Det er når disse to møtes, at magien oppstår og sluttkundene får den ultimate opplevelsen som resulterer i at de kommer tilbake. Dette får jeg bevist gang på gang gjennom å jobbe i et selskap som Itera, hvor designere, UX-designere, tekstforfattere, kommunikasjonsrådgivere og tekniske utviklere jobber sammen under samme tak.

Digitale ledere må se verdien av tverrfaglighet

Jeg ønsker at dette kommer opp i styrerommene, og at beslutningen om håndtering av digitalisering ikke går på bekostning av å ivareta og videreutvikle merkevaren. Vi må ha forståelse for farene ved å «glemme» merkevarebyggingen. Noen ganger kan vi faktisk bli så digitale at vi ikke ser skogen for bare trær!

Videoen over er en del av lanseringen av nye itera.no, et prosjekt levert av Iteras designere, frontend- og backendutviklere, prosjektleder og rådgivere.