Det store samtaleemnet om dagen er kunstig intelligens (AI), automatisering og chatbots. Fordi kunstig intelligens og automatisering er svært vide temaer, konsentrer vi oss her om chatbots. Disse vil bli en viktig del av automatiseringen, samtidig som kunstig intelligens i stadig større grad benyttes i chatbots.

Skrevet av Tom Kr. Foosnæs, Seniorrådgiver i Itera.

Hva er chatbots?

Chatbots, eller bare bots, er en forkortelse for CHAT roBOT. I dag inkluderer begrepet alle former dialog mellom et menneske og en robot. Mer presist er det snakk om dialog mellom menneske og maskin. Dialogen kan være både skriftlig og muntlig. Vi skiller gjerne mellom regelstyrte bots og bots som benytter seg av kunstig intelligens. De to kan kombineres, også med mennesker i samme strøm.

Les here innlegget på itera.no!