Ekspertområder

I over 20 år har vi utviklet innovative og engasjerende løsninger, og vært raskt ute med nye tjenester basert på moderne teknologier. Dette har gitt oss en solid og  bred erfaringsbase. Fra det strategiske til det praktiske, det kreative til det analytiske - vår ekspertise dekker hele spekteret.

Bjørn Myrvold1-2

Kontakt

Bjørn Myrvold

Salgsdirektør

bjorn.myrvold@itera.no

+47 900 70 072

Moderne teknologi, endrede kundebehov og tilspisset konkurranse øker kravet til gode strategier, evne til innovasjon og sterk gjennomføringskraft. Bankbransjen står midt oppe i realiseringen av den digitale transformasjonen vi har hørt snakk om i så mange år. Det er nå hypen blir til handling. Itera har derfor etablert "Smart Banking" som et eget forretningsområde.

For oss handler dette om å identifisere og forstå drivere som påvirker våre kunder. Vi tror nye FinTech- og BigTech-utfordrere, kunstig intelligens og Open Banking vil få stadig større betydning for banknæringen fremover. I tillegg har regulatoriske endringer vist seg å være en katalysator for nye fintech-selskaper og innovative digitale tjenester. Men vi tror vi kun har sett begynnelsen.

Bankene må holde tritt med den digitale utviklingen, techtunge-utfordrere og regulatoriske krav, samtidig som teknisk gjeld og legacy systemer må vedlikeholdes og moderniseres. Vi tror smart anvendelse av teknologi og data er nøkkelen for å lykkes med å skape brukeropplevelser i verdensklasse og sikre høy effektivitet i fremtidens bankmarked.

For å lære mer, ta kontakt med stefan.astroza@itera.no.

Itera har lang erfaring innen energisektoren, og bistår en rekke nasjonale og internasjonale virksomheter med å realisere deres digitale ambisjoner. Drevet av en hurtig og omfattende endringstakt i energibransjen har Itera etablert Smart Energy som et eget forretningsområde. Norden er vårt hovedmarked, men vi jobber også aktivt med kunder og prosjekter i Europa og USA.

Itera bistår våre kunder og partnere med alt fra utvikling av digital strategi til innovasjonsprosjekter og store realiseringsprosjekter. Gjennom bruk av sensormetodikk, dataanalyse og driftsoptimaliseringer bidrar vi til å redusere kostnader og øke inntektene for kundene våre. Vi har stor skalerbarhet og kan levere betydelige realiseringsprosjekter på tvers av landegrenser.

Vi jobber med de fremste aktørene innen energifeltet, og er involvert i mange prosjekter der målet er å utvikle innovative løsninger for å løse fremtidens globale energiutfordringer. Vi jobber tett med store teknologiselskap som Microsoft og Google, og med nye som Disruptive Technologies for å utnytte plattformer og softwareløsninger som allerede er etablert. Vi har en aktiv rolle i energisektoren og holder en rekke fagseminarer innen forretningsområdet Smart Energy / Smart Utility.

Vil du lære mer? Ta kontakt med erik.berg.solheim@itera.no.

Det siste tiåret har flere og flere virksomheter gjennomført sin digitale transformasjon. Dette innebærer et teknologisk girskifte som gir  store muligheter til å forstå og tilpasse seg markedet og kundene bedre. Alt ved hjelp av akkumulering av enorme datamengder - og de rette verktøyene for å utnytte dem.


Samtidig har cloud computing blitt rimeligere og lettere tilgjengelig sammenlignet med tidligere. Slike tjenester har også blitt mer omfattende og innholdsrike, samtidig som de er enklere å bruke.


Disse datatrendene sammen har bidratt til at man lettere kan benytte big data for å akselerere veksten  og øke lønnsomheten i virksomheten. Det har blitt enklere å utnytte store datasett ved at man kan oppdage mønstre i dem, og dermed videreutvikle virksomheten basert på dette.


I Itera benytter vi teknologier som maskinlæring, data science og cloud computing for å hjelpe kundene våre med å bli mer effektive og forstå sluttbrukerne sine bedre. Et eksempel på dette er prosjektet vi gjennomførte sammen med Cognite.


Nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe deg med å bruke dataene dine? Ta kontakt med ruslan.kozhuharov@itera.no

Mange virksomheter har planer om, eller er allerede i gang med å flytte systemene sine til skyen, og de store teknologiplattformene har gjort det enkelt å komme i gang.


Skyteknologien er på mange måter kun et hjelpemiddel. Man bør starte med å kartlegge hva man ønsker å oppnå med å flytte til skyen, hvilke forretningsmessige og strategiske gevinster  man ønsker å realisere, og deretter se på hvordan teknologien kan bidra til å få til dette.


Itera har utviklet en solid metodikk for denne innsiktsfasen, som sikrer at kunden går systematisk gjennom alt som må vurderes før man flytter en eksisterende løsning eller bygger en ny i skyen. Deretter har vi eksperter som hjelper deg med selve transformasjonen.

Strategiske fordeler med skyen


Ved å løfte virksomheten din til skyen, kan du raskere få tilgang til ny og innovativ funksjonalitet. Man kan også få bedre analysekapasitet, siden analyseverktøyene som tilbys er gode på store datamengder. Ikke minst handler det om sikkerhet. Microsoft (som har skyplattformen Azure) investerer over 1 milliard dollar på sikkerhet i året.


Nesten vel så viktig som fordelene ved å begynne å bruke skytjenester er de strategiske ulempene ved å ikke gjøre det, og mange vil si at «tipping point» er akkurat nå. Den tekniske gjelden blir ikke mindre. Så mye som 60 prosent av Windows OS serverversjoner hadde «end of support» i januar 2020. Man må altså uansett oppgradere løsningen sin, uavhengig av om man velger eksisterende leveransemodell on-premise eller tar en beslutning om å flytte til skyen.

Itera Cloud Foundation


En stor fordel med skyplattformene er at de kan regnes som økosystemer, med ferdige rammeverk, verktøy, funksjoner og tjenester, åpne for alle å ta i bruk. Spørsmålet er om man faktisk vet hva man gjør. 


Itera har bygget en tjeneste for å ivareta dette, kalt Cloud Foundation. Med dette etablerer vi de riktige rammene for alle prosjekter som flytter eller bygger løsninger på en skyplattform. Cloud Foundation sørger for at sikkerheten er innenfor kravene, at ressursene som jobber på løsningen har forutsigbarhet, og ikke minst at man setter de riktige rammene for å få full kontroll på governance og kostnader. Uavhengig av status og fremgang med integrasjonsplattformen, så anbefaler vi at man gjennomfører en Cloud Foundation Etablering (CFE). Dette er en todagers workshop der vi går gjennom ambisjoner og mål med løsningene man ser for seg å bygge i Azure, slik at man sikrer en god governance-struktur og gode rammer for kostnadskontroll. Dette anbefales uavhengig om man er kommet i gang eller er på startstreken ved bruk av Azure. 


Målet med et slikt etableringsprosjekt er å hjelpe organisasjoner til raskt å utvikle og implementere Public Cloud-løsninger, samtidig som de reduserer kompleksiteten og risikoen. CFE-sammendraget gir en anbefalt veiledning om beregning, nettverk og lagring for å støtte utvidelsen av datasentermiljø ved å bruke Infrastructure-as-a-Service (IaaS) og Platform-as-a-Service (PaaS) -konstruksjoner basert på nye eller eksisterende utrullinger, enten on-premise eller i Microsoft Azure.


Denne basistjenesten er i stor grad generisk og med en agil tilnærming til et cloud governance rammeverk. Med de rette stakeholders involvert, vil man kunne definere noen spilleregler og prinsipper som man kan bygge sitt cloud governance rammeverk på. 


Lyst til å lære mer om hvordan Itera kan løfte din virksomhet opp i skyen? Ta kontakt med torstein.borresen@itera.no.

Data vokser eksponentielt, og vi begynner allerede å se konturene av et samfunn som er drevet av at alt blir datakilder - fra biler til kroppene våre. Det samme gjelder for organisasjoner og virksomheter. Men dagens datasystemer er ofte komplekse og uoversiktlige, og mangler evnen til å skalere for å møte behovene til den moderne datadrevne organisasjonen.


I dag opplever de fleste virksomheter at dataene er låst i systemer som ikke snakker med hverandre. Man ønsker egentlig én enkelt og felles datakilde for hele virksomheten: et sentralt nervesystem som man stoler på, og som tilgjengeliggjør alle data og hendelser for alle. Dette gjør at man kan reagere etter hvert som data oppstår, og gjøre dagens utilgjengelige systemer mer håndterbare og tilgjengelige.


For å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg å ta i bruk strømmeplattformer, ta kontakt med knut.petter.meen@itera.no.

Digitalisering gjør at vi blir stadig mer oppkoblet og sammenkoblet. IoT, sosiale medier, digitale tvillinger og andre teknologier genererer mer strukturerte og ustrukturerte data enn noen gang før.

De store datamengdene har potensiale til å transformere selskaper og hele industrier, og brukt riktig kan de gi enorme verdier. Ledere bør derfor ta hensyn til dette når de beslutter hvordan virksomheten deres skal organisere seg, hvilke teknologier de skal investere i og hvilke partnere og leverandører de skal samarbeide med.

Tiden har kommet for å verdsette data som en strategisk ressurs som vil hjelpe deg å lykkes. Virksomheter som leder an i denne utviklingen ser ikke bare på dataene, de bygger virksomheten basert på dataene, på tvers av organisasjonen.

Mye prat, lite handling


Det snakkes mye om nye teknologitrender som kunstig intelligens, cloud, big data og maskinlæring. Allikevel har ikke flertallet utnyttet de grunnleggende mulighetene ny teknologi skaper til å få innsikt og bli mer datadrevet. Det kan vi hjelpe med.
 
Itera har eksperter på Analytics and data-driven business, og vi bistår virksomheter med å ta bedre beslutninger raskere. Dette kan innebære alt fra å tilgjengeliggjøre data fra ulike datakilder til beslutningstakere, til avanserte analyser ved hjelp av maskinlæringsalgoritmer, nye forretningsmodeller og økosystemer basert på data. Vi jobber med et bredt spekter av virksomheter i norsk næringsliv, alt fra store banker og forsikringsselskaper til industriledende selskaper i sjømatbransjen.

For å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg, ta kontakt med andreas.almquist@itera.no

Har du lagt merke til at verden er uforutsigbar og at endringstakten bare eskalerer? Dette bør ikke være en nyhet for noen, og hvert fall ikke for moderne virksomheter. Noen virksomheter henger med på utviklingen og klarer å tilpasse seg. Andre virksomheter er rigget for gårsdagen, ofte med en feilaktig tro på å kunne kontrollere en kompleks verden bare en klarer å etablere tunge, seige prosesser med mye tid satt av til tidkrevende analyser og vurderinger. Dette er sjelden værekraftig (sic!).

Derfor lykkes agile virksomheter


Å være agil er ikke et mål i seg selv, men en måte å jobbe mot forretningsmål på kort og lang sikt. I dynamiske markeder med stor disrupsjon er de som lykkes ofte de som raskt og smidig klarer å justere seg etter endringer i markedet.

Sentrale egenskaper ved agile virksomheter er gjerne at myndighet og ansvar er delegert utover i organisasjonen, ofte gjennom selvorganiserte, kryssfunksjonelle og autonome team. Prosjektorganisering av arbeidsoppgaver er erstattet med DevOps-team, lean og kanban, samt andre agile varianter. Gjennom dette er virksomhetene bedre rigget for kontinuerlig optimalisering, endring og innovasjon gjennom korte og hyppige tilbakemeldingssløyfer og målinger fra brukere og kunder.

I agile virksomheter er transparens viktig for å skape tillit og for å legge til rette for lokalt eierskap til virksomhetens mål. I dette landskapet er lederne i større grad coachere og målbærere av visjoner og retning enn tradisjonelle ledere med behov for micromanagement og strenge kontrollrutiner.

Slik blir din virksomhet agil


Så, kan alle virksomheter bli agile? Ja! Men selv om det finnes en beste praksis, samt gode metoder og teknikker for å få til endring, finnes det ikke én oppskrift som passer alle. Ingen virksomheter er helt like og ofte må virksomhetene selv finne sin agile vei gjennom sin kulturelle og systemtekniske legacy.

Vi i Itera er opptatt av at virksomhetene jobber sammen med oss på sin vei mot en agil organisering. Dette skjer ved eksperimentering, prøving og feiling, med utgangspunkt i nærliggende hypoteser som virksomheten selv finner frem til. Underveis benytter vi ulike coaching- og fasiliteringsteknikker og metoder som vi er godt trenet i for å smøre prosessen. Vi sier gjerne at vi etablerer containeren, mens virksomheten selv må fylle den med sitt innhold.

Itera har et aktivt miljø med eksperter på agile coaching, og vi jobber både med coaching av team, og coaching og endringsledelse på virksomhetsnivå.

For å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg, kontakt anette.andreassen@itera.no.

I dag skal «alt» kobles til internett, og digitale tjenester og store datamengder blir en del av kjernen til alle virksomheter. Da er ikke høy IT-sikkerhet bare et alternativ lenger, det er en nødvendighet. 


Etablerte sikkerhetsmodeller legger imidlertid ikke til rette for å lansere tjenester fortløpende og raskt ut i markedet. Sikkerhet kan rett og slett bli en flaskehals i organisasjonen. I Itera  jobber vi etter DevSecOps-prinsippet, en moderne modell for kontinuerlig leveranse. Gjennom å jobbe tett i tverrfaglige team tetter man gapet mellom utvikling, drift og sikkerhet samtidig som man sikrer trygg og effektiv leveranse av kode til produksjon.


DevSecOps handler ikke bare om verktøy og automasjon, men også om kultur og arbeidsmåte. Sikkerhet blir et felles ansvar for alle involverte. Kontinuerlig fokus på sikkerhet i hele utviklingsløpet gir sikker programvare.  Alt innenfor et agilt rammeverk.


Lær mer om DevSecOps ved å kontakte kateryna.ovechenko@itera.no (EN).   

Nye teknologier legger til rette for å levere nye brukeropplevelser, og skaper også endringer i brukeradferd. Begge deler fører til at virksomheter kontinuerlig må tilpasse design, innhold og funksjonalitet i tjenestene sine for å fortsette å begeistre og i ytterste konsekvens overleve. Hvilket design appellerer? Hvilket innhold oppleves som relevant? Og hvordan fungerer brukergrensesnittet mest mulig intuitivt?

Brukerne har fått økt makt, og stiller stadig større krav til løsningene de tar i bruk. Det kan handle om   personvern, transparens og ikke minst bærekraft, eller de kan være opptatt av enkelhet og brukervennlighet. Uansett må kravene være med helt fra starten når man utvikler nye løsninger. Dette kan Itera hjelpe med. Vi er eksperter på hvordan man kan gjøre hverdagen bedre for folk i møte med ny teknologi.

Eksempler på nye brukeropplevelser i hverdagen tilgjengeliggjort av ny teknologi

  • Du snakker med Google Home og Alexa takket være Machine Learning, og da særlig Deep Learning. 
  • Du snakker med chatbots takket være Natural Language Processing og andre maskinlæringsalgoritmer.
  • Du følger nettbestillingen din i sanntid takket være Data Streaming.
  • Du får personlige forslag til hva du bør se og kjøpe takket være Data Streaming og Machine Learning
  • Du slipper besøk av vaskemaskinreparatøren fordi maskinen sender sensordata til Miele og får oppgradert software i retur takket være IoT og maskinlæring.
  • Er du omgitt av IoT-devices som Apple Watch, Fitbit og baderomsvekt koblet til nettet? Da kan du kanskje følge med på en digital tvilling som viser deg oversikt over hjerterytme, eller se om vekten har vært stabil de siste månedene.Ta kontakt med jorunn.aarskog@itera.no for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å begeistre og engasjere!

Norge regnes som et av de mest digitaliserte landene i verden. Digitaliseringen bringer også med seg en rekke utfordringer. Ikke bare må vi tilpasse oss den hurtige utviklingen, men vi må også sørge for at systemene vi utvikler er sikre.


Som profesjonell leverandør av digitale løsninger er god sikkerhetsstyring viktig for oss. Hos oss står sikkerhet i høysetet, og er derfor et eget fokusområde. For å sikre at vi arbeider på en sikker måte, har vi valgt å sertifisere vår driftsavdeling mot standarden for informasjonssikkerhet ISO/IEC 27001.


Iteras rutiner for overføring av personopplysninger til land utenfor EU er også godkjent av Datatilsynet i Norge, Sverige og Danmark. Datatilsynets godkjenning dokumenterer at Iteras rammeverk, metoder og rutiner er i henhold til EUs krav. Godkjennelsen Itera har fått kalles BCR-P (Binding Corporate Rules for Processors).


Våre erfarne sikkerhetsrådgivere bidrar til å sørge for at Iteras leveranser gjennomfører risiko- og sikkerhetsvurderinger, slik at løsningene vi utvikler blir sikret på best mulig måte. Våre rådgivere benytter seg av anerkjente standarder og rammeverk for å påse at dine data håndteres sikkert.


Ønsker du å vite mer om vårt informasjonssikkerhetsarbeid? Kontakt vår sikkerhetsekspert thorbjorn.lero@itera.no.