Agile Transformation

Har du lagt merke til at verden er uforutsigbar og at endringstakten bare eskalerer? Dette bør ikke være en nyhet for noen, og hvert fall ikke for moderne virksomheter.

Agile

Noen virksomheter henger med på utviklingen og klarer å tilpasse seg. Andre virksomheter er rigget for gårsdagen, ofte med en feilaktig tro på å kunne kontrollere en kompleks verden bare en klarer å etablere tunge, seige prosesser med mye tid satt av til tidkrevende analyser og vurderinger. Dette er sjelden bærekraftig.

Derfor lykkes agile virksomheter

Å være agil er ikke et mål i seg selv, men en måte å jobbe mot forretningsmål på kort og lang sikt. I dynamiske markeder med stor disrupsjon er de som lykkes ofte de som raskt og smidig klarer å justere seg etter endringer i markedet.

Sentrale egenskaper ved agile virksomheter er gjerne at myndighet og ansvar er delegert utover i organisasjonen, ofte gjennom selvorganiserte, kryssfunksjonelle og autonome team. Prosjektorganisering av arbeidsoppgaver er erstattet med DevOps-team, lean og kanban, samt andre agile varianter. Gjennom dette er virksomhetene bedre rigget for kontinuerlig optimalisering, endring og innovasjon gjennom korte og hyppige tilbakemeldingssløyfer og målinger fra brukere og kunder.

I agile virksomheter er transparens viktig for å skape tillit og for å legge til rette for lokalt eierskap til virksomhetens mål. I dette landskapet er lederne i større grad coachere og målbærere av visjoner og retning enn tradisjonelle ledere med behov for micromanagement og strenge kontrollrutiner.

Slik blir din virksomhet agil

Så, kan alle virksomheter bli agile? Ja! Men selv om det finnes en beste praksis, samt gode metoder og teknikker for å få til endring, finnes det ikke én oppskrift som passer alle. Ingen virksomheter er helt like og ofte må virksomhetene selv finne sin agile vei gjennom sin kulturelle og systemtekniske legacy.

Vi i Itera er opptatt av at virksomhetene jobber sammen med oss på sin vei mot en agil organisering. Dette skjer ved eksperimentering, prøving og feiling, med utgangspunkt i nærliggende hypoteser som virksomheten selv finner frem til. Underveis benytter vi ulike coaching- og fasiliteringsteknikker og metoder som vi er godt trenet i for å smøre prosessen. Vi sier gjerne at vi etablerer containeren, mens virksomheten selv må fylle den med sitt innhold.

Itera har et aktivt miljø med eksperter på agile coaching, og vi jobber både med coaching av team, og coaching og endringsledelse på virksomhetsnivå.

Anette Kristin Andreassen

Anette Andreassen

Program Manager

anette.andreassen@itera.no