Analytics and data-driven business

Digitalisering gjør at vi blir stadig mer oppkoblet og sammenkoblet. IoT, sosiale medier, digitale tvillinger og andre teknologier genererer mer strukturerte og ustrukturerte data enn noen gang før.

Analytics

De store datamengdene har potensiale til å transformere selskaper og hele industrier, og brukt riktig kan de gi enorme verdier. Ledere bør derfor ta hensyn til dette når de beslutter hvordan virksomheten deres skal organisere seg, hvilke teknologier de skal investere i og hvilke partnere og leverandører de skal samarbeide med.

Tiden har kommet for å verdsette data som en strategisk ressurs som vil hjelpe deg å lykkes. Virksomheter som leder an i denne utviklingen ser ikke bare på dataene, de bygger virksomheten basert på dataene, på tvers av organisasjonen.

Mye prat, lite handling

Det snakkes mye om nye teknologitrender som kunstig intelligens, cloud, big data og maskinlæring. Allikevel har ikke flertallet utnyttet de grunnleggende mulighetene ny teknologi skaper til å få innsikt og bli mer datadrevet. Det kan vi hjelpe med.

Itera har eksperter på Analytics and data-driven business, og vi bistår virksomheter med å ta bedre beslutninger raskere. Dette kan innebære alt fra å tilgjengeliggjøre data fra ulike datakilder til beslutningstakere, til avanserte analyser ved hjelp av maskinlæringsalgoritmer, nye forretningsmodeller og økosystemer basert på data. Vi jobber med et bredt spekter av virksomheter i norsk næringsliv, alt fra store banker og forsikringsselskaper til industriledende selskaper i sjømatbransjen.

Andreas kvadrat

Andreas Almquist

Leder for Digital forretningsrådgivning

andreas.almquist@itera.no