Data Science

Det siste tiåret har flere og flere virksomheter gjennomført sin digitale transformasjon. Dette innebærer et teknologisk girskifte som gir store muligheter til å forstå og tilpasse seg markedet og kundene bedre. Alt ved hjelp av akkumulering av enorme datamengder - og de rette verktøyene for å utnytte dem.

ComputerScience

Samtidig har cloud computing blitt rimeligere og lettere tilgjengelig sammenlignet med tidligere. Slike tjenester har også blitt mer omfattende og innholdsrike, samtidig som de er enklere å bruke.

Disse datatrendene sammen har bidratt til at man lettere kan benytte big data for å akselerere veksten  og øke lønnsomheten i virksomheten. Det har blitt enklere å utnytte store datasett ved at man kan oppdage mønstre i dem, og dermed videreutvikle virksomheten basert på dette.

I Itera benytter vi teknologier som maskinlæring, data science og cloud computing for å hjelpe kundene våre med å bli mer effektive og forstå sluttbrukerne sine bedre. Et eksempel på dette er prosjektet vi gjennomførte sammen med Cognite.

Ruslan

Ruslan Kozhuharov

Lead Data Scientist

ruslan.kozhuharov@itera.no