Data Streaming

Data vokser eksponentielt, og vi begynner allerede å se konturene av et samfunn som er drevet av at alt blir datakilder - fra biler til kroppene våre.

DataStreaming

Dataveksten gjelder også for organisasjoner og virksomheter. Men dagens datasystemer er ofte komplekse og uoversiktlige, og mangler evnen til å skalere for å møte behovene til den moderne datadrevne organisasjonen.

I dag opplever de fleste virksomheter at dataene er låst i systemer som ikke snakker med hverandre. Man ønsker egentlig én enkelt og felles datakilde for hele virksomheten: et sentralt nervesystem som man stoler på, og som tilgjengeliggjør alle data og hendelser for alle. Dette gjør at man kan reagere etter hvert som data oppstår, og gjøre dagens utilgjengelige systemer mer håndterbare og tilgjengelige.

Knut Petter Meen

Knut Petter Meen

Chief Consultant

knut.petter.meen@itera.no