DevSecOps

I dag skal «alt» kobles til internett, og digitale tjenester og store datamengder blir en del av kjernen til alle virksomheter. Da er ikke høy IT-sikkerhet bare et alternativ lenger, det er en nødvendighet. 

DevSecOps

Etablerte sikkerhetsmodeller legger imidlertid ikke til rette for å lansere tjenester fortløpende og raskt ut i markedet. Sikkerhet kan rett og slett bli en flaskehals i organisasjonen. I Itera  jobber vi etter DevSecOps-prinsippet, en moderne modell for kontinuerlig leveranse. Gjennom å jobbe tett i tverrfaglige team tetter man gapet mellom utvikling, drift og sikkerhet samtidig som man sikrer trygg og effektiv leveranse av kode til produksjon.

DevSecOps handler ikke bare om verktøy og automasjon, men også om kultur og arbeidsmåte. Sikkerhet blir et felles ansvar for alle involverte. Kontinuerlig fokus på sikkerhet i hele utviklingsløpet gir sikker programvare.  Alt innenfor et agilt rammeverk.

Kateryna Ovechenko

Kateryna Ovechenko

Head of Quality Assurance

kateryna.ovechenko@itera.no

Ekspertområder